Novela zákona zpřísní postihy za nepovolené stavby | E15.cz

Novela zákona zpřísní postihy za nepovolené stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo v únoru na Úřad vlády novelu stavebního zákona, která by měla zpřesnit některá dosavadní ustanovení a upravit je vůči některým požadavkům vyplývajících ze současné praxe.

#####Novinkou je institut předběžné informace

Novela přináší také několik zcela nových záležitostí, jako je třeba institut předběžné informace. Na jeho základě může žadatel například zjistit, zda bude jeho záměr vyžadovat vydání rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu (např. vydání územního souhlasu), autorizovaného inspektora, jak bude jeho žádost posuzována apod. Určité změny nastávají v procesu územního řízení. Upouští se například od veřejného ústního jednání v případech záměrů, které nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí, snižují se nároky na obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí a písemného vyhotovení územního rozhodnutí, mění se způsob doručování oznámení o zahájení územního řízení a územního rozhodnutí.

#####Zvýší se odbornost stavebních úřadů

V oblasti uskutečňování záměru by měla novela zvýšit odbornost stavebních úřadů, a to tím, že stanovuje kvalifikační požadavky na jejich zaměstnance. Novela dále rozšiřuje počet staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Vzájemně sjednocuje procesní postupy u ohlášení a oznámení jednotlivých záměrů, upravuje povolení stavby autorizovaným inspektorem včetně nápravy vydaných certifikátů. Novela také řeší aktuální situaci týkající se realizace nepovolených staveb. Stanovuje nové důvody a procesní postupy pro jejich odstranění. Celkově novela upřesňuje a rozšiřuje skutkové podstaty přestupků a deliktů.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!