Nový daňový řád zpřehledňuje dosavadní úpravu | E15.cz

Nový daňový řád zpřehledňuje dosavadní úpravu

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.), který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Daňový řád obsahuje procentní pravidla vybírání (správy) daní. Upravuje zejména vztahy daňových subjektů (poplatníků a plátců daně) a finančních úřadů. Netýká se tedy výše ani předmětu daní. Ty jsou upraveny zvláštními zákony.

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.), který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Daňový řád obsahuje procentní pravidla vybírání (správy) daní. Upravuje zejména vztahy daňových subjektů (poplatníků a plátců daně) a finančních úřadů. Netýká se tedy výše ani předmětu daní. Ty jsou upraveny zvláštními zákony.

Nový daňový řád, na rozdíl od původní úpravy, umožňuje podat odvolání zásadně proti každému rozhodnutí, pokud to zákon výslovně nevylučuje. Dosavadní koncepce byla opačná. Odvolání bylo možné podat pouze proti rozhodnutím, u kterých to zákon výslovně umožňoval. Proti ostatním rozhodnutím nebylo odvolání přípustné. Odvolání proti rozhodnutí, kterým se vyměřuje daň vyšší, než jaká byla uvedena v daňovém přiznání, má navíc zásadně odkladný účinek. To znamená, že tato část daně je splatná až po skončení řízení o odvolání.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud