Nový prototyp nástupišť má srazit náklady na protihluková opatření | E15.cz

Nový prototyp nástupišť má srazit náklady na protihluková opatření

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Připravovaná rekonstrukce nástupiště ve Šťáhlavech u Plzně může přinést zásadní změnu při snižování nadlimitní hlukové zátěže okolní zástavby. V rámci stavby, jejímž investorem je státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), bude poprvé vyzkoušen nový typ nástupištní hrany opatřené zvukově pohltivými matricemi z recyklované pryže. „Lze očekávat, že její pořizovací náklad se bude pohybovat zhruba na úrovni jedné desetiny ceny stávající jednostranné protihlukové stěny,“ uvedla SŽDC.

Nový typ H 130 má navíc výrazně protiskluzový dezén nášlapné plochy. Výška hrany je 550 mm nad kolejnicí pro snadnější nástup a výstup cestujících, zhotovitelem stavby je Skanska a.s. Rekonstrukce proběhne 15. až 31. května 2012 a bude stát přibližně 12 milionů korun.

SŽDC společně s Výzkumným ústavem železničním (VUZ, a.s.) již provedla kontrolní akustické měření před zahájením rekonstrukce. Po ní bude provedeno další měření a následně akustické vyhodnocení útlumu hluku pomocí nástupištních hran H 130. „Dosažené hodnoty budou využity jak při návrzích budoucí výstavby nástupišť, zejména zastávek bez protihlukových stěn, tak i pro aplikace připravované nízké protihlukové clony doplňující stávající protihluková opatření na železnici,“ tvrdí SŽDC.

Zvukově pohltivé prvky na nástupištních hranách povedou k snížení hlukové zátěže v bezprostřední blízkosti jejího zdroje a umožní tak redukovat rozsah navrhovaných konvenčních protihlukových stěn, které se budují až za nástupištěm a tedy poměrně daleko od koleje, na níž hluk vzniká. Lze předpokládat srovnatelný útlum hluku u obytných staveb, přitom za výrazně nižší náklady. Nový typ nástupištní hrany ve spojení s omezením výstavby konvenčních protihlukových stěn dále přispěje k zachování rozhledových poměrů a větší bezpečnosti na plochách zastávek, včetně snížení vandalismu.

„Pokud se toto řešení osvědčí, stane se jedním ze standardních prvků protihlukové ochrany a mohlo by současně přispět k další redukci investičních nákladů na modernizaci železničních tratí v ČR,“ líčí SŽDC. Výrobek je průmyslovým vlastnictvím společnosti ŽPSV, a.s., když Úřad průmyslového vlastnictví v Praze zapsal technické řešení do rejstříku užitných vzorů.

Pohltivá vrstva nástupištní hrany ŽPSV – H130 představuje ekologickou likvidaci minimálně čtyř vyřazených automobilových pneumatik na jeden běžný metr nástupištní hrany. „Místo trvalého uložení opotřebených pneumatik na řízených a neřízených skládkách tak výchozí materiál, nyní pryžový recyklát, získá opět své místo při snižování hluku a vibrací, tentokrát ve službách pro železnici,“ dodává SŽDC.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video