O spolupráci s novou značkou je poměrně značný zájem | E15.cz

O spolupráci s novou značkou je poměrně značný zájem

Celosvětová realitní franšízová síť Coldwell Banker vstoupila na český trh v lednu 2010 a činnost zahájila v květnu tohoto roku. Počet volných licencí pro jednotlivé regiony se rychle snižuje.

Svým způsobem mě překvapil tak enormní zájem o spolupráci se značkou Coldwell Banker,“ říká prezident a majitel Coldwell Banker pro Českou republiku Petr Král. Coldwell Banker je nejstarší realitní síť na světě, která funguje na principu franšízingu. Zájemce o koupi franšízové licence zůstává samostatným podnikatelem, který však funguje pod značkou franšízora a využívá jeho systémy a principy franšízového systému, marketingovou podporu, školení a veškerou podporu ke své podnikatelské činnosti.

Vůči franšízorovi má ovšem franšízant určité povinnosti. Vedle finančních závazků je to hlavně dodržování image a dobrého jména značky. Franšízant tak vede svou vlastní realitní kancelář pod značkou Coldwell Banker. „V současné době probíhá výběr franšízantů, který je velmi pečlivý,“ říká Petr Král. Do sítě se prý mohou zařadit jen silní partneři, na potenciální franšízanty jsou vysoké nároky.“

#####Jednání o spolupráci trvá řádově měsíce

Samotné jednání s potenciálním zájemcem o franšízu trvá delší dobu, řádově měsíce. Obě strany musí mít jistotu, že o spolupráci mají zájem a chtějí dělat společný byznys. Zájemce musí splňovat několik podmínek. Musí se ztotožnit se systémem práce pod značkou Coldwell Banker, chápat obchod jako etický proces, důležité je odhodlání, ambice, potenciál růstu, stejně jako schopnost zodpovědně uchopit počáteční povinnosti a mnoho dalších nároků, které jsou podmínkou vybudování úspěšné franšízy. Zájemce musí mít také dostatek finančních prostředků pro prvotní „rozjezd“ kanceláře. Poslední slovo, zda se zájemci franšízová licence udělí, má výběrová komise, která se pravidelně jednou za měsíc schází a žádosti vyhodnocuje.

Mezi nejčastější nedostatky zájemců patří neschopnost definovat, proč chtějí vstoupit do systému Coldwell Banker, co od této podnikatelské příležitosti očekávají a čeho chtějí dosáhnout. Dalším minusem je nedostatečné kapitálové zázemí. Cílem Coldwell Banker není mít v krátkém čase co největší počet realitních poboček. Filozofie Coldwell Banker je jiná, nepočítá s bezmyšlenkovitým a nesystematickým navyšováním počtu realitních kanceláří. Počet licencí pro Českou republiku je omezený, a to na zhruba 80. To znamená, že licenci nezíská každý zájemce, který o ni požádá.

#####Silnou síť vytvoří jedině silní a kvalitní partneři

Důraz se klade především na výběr silných a kvalitních partnerů tak, aby celá síť byla silná v dlouhodobém časovém horizontu. Jinak řečeno, kvalita musí převažovat nad kvantitou. Navíc, každá kancelář Coldwell Banker má přesně vymezený region, ve kterém může působit. Nemůže se stát, že v jedné části většího města nebo v jednom menším městě budou dvě kanceláře Coldwell Banker vedle sebe. „Kanceláře Coldwell Banker nekonkurují samy sobě, ale dalším hráčům na trhu,“ dodává Petr Král. Každá kancelář má v rámci svého specifikovaného a svěřeného regionu určitou exkluzivitu. Už teď je například obsazen region Brno.

Cílový stav je, jak už bylo napsáno, otevřít 80 kanceláří v horizontu dvou až tří let. „Plného stavu chceme dosáhnout postupným budováním kvalitních kontaktních míst, která budou plnohodnotně fungovat a poskytovat služby, které může každý klient od celosvětově známé značky očekávat,“ dodává Petr Král. „V první fázi růstu sítě Coldwell Banker se soustředíme na velká krajská města, jako je Praha, Brno, Plzeň, Pardubice, Olomouc či Ostrava. Následovat budou menší města okresní,“ doplňuje Daniel Kochert, viceprezident a spolumajitel Coldwell Banker.

#####Nový partner dostane maximální podporu

Novému franšízantovi, obchodnímu partnerovi, se po podepsání smlouvy dostane veškeré podpory, tak aby jeho realitní kancelář mohla začít bez problémů fungovat. Franšízant dostane podporu v podobě softwarových systémů, které slouží k exportu a inzerci nabídek nemovitostí a pro práci realitních makléřů. Franšízanti i jejich realitní makléři projdou systematickým školením v rámci Coldwell Banker University. Dostanou také materiální podporu ve formě tiskovin, propagačních předmětů a předmětů pro práci realitního specialisty s klientem.

Franšízantovi zajistíme jednotný branding kanceláře a další designovou podporu. A hlavně a především může ihned začít využívat výhod a dobrého jména značky Coldwell Banker. Coldwell Banker nabízí svým klientům mimořádné realitní služby. S tím souvisí i exkluzivní spolupráce Coldwell Banker Česká republika a obchodních partnerů. V oblasti zajištění hypoték je to UniCredit Bank a pro pojištění nemovitostí pojišťovna Kooperativa. Přímo v kanceláři Coldwell Banker bude mít klient možnost uzavřít smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru, pokud si vybere nemovitost. Tím se celý proces koupě nemovitosti urychlí a zjednoduší.

UniCredit Bank se tak stala hlavním partnerem Coldwell Banker v oblasti hypoték, což s sebou samozřejmě přináší výhody pro klienty v podobě výhodnějších podmínek. Díky spolupráci s pojišťovnou Kooperativa mají zase klienti Coldwell Banker možnost si sjednat přímo v realitní kanceláři zvýhodněné pojištění související s pojištěním majetku a nemovitostí. „Jsme velmi rádi, že jsme vytvořili partnerství s tak silnými subjekty, jakými Kooperativa a UniCredit Bank bezesporu jsou, a tím můžeme našim klientům poskytnout opravdu kvalitní a komplexní služby,“ říká Petr Král.

#####Na trh vstoupí franšíza pro kanceláře

„Také připravujeme na český realitní trh vstup Coldwell Banker Commercial, což je další samostatně propracovaný systém práce v systému Coldwell Banker. Získali jsme dvě Master franšízy, a to Residential a Commercial,“ dodává Petr Král. „Plánujeme vstup na trh začátkem toku 2011. Nyní intenzivně připravujeme kompletní systémy pro Českou republiku. Chceme otevřít dvě kanceláře Coldwell Banker Commercial, a to v Praze a v Brně.“ Tyto kanceláře budou vlastněny majiteli Coldwell Banker Česká republika. „Intenzivně jednáme o možnosti Joint Venture Agreement se silnými partnery na trhu. Komerci z rukou nepustíme,“ dodává Daniel Kochert, „jsme jediná celosvětová franšízová realitní síť, která má nastaveny a propracovány systémy práce v rámci komerčního byznysu.“

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!