Obnovit zničená území pomáhají evropské peníze | E15.cz

Obnovit zničená území pomáhají evropské peníze

V České republice je podle odhadů agentury CzechInvest až 400 kilometrů čtverečních zchátralých brownfieldů. To je zhruba stejná rozloha, jakou zabírá celá Praha. Vrátit život do tak rozlehlého území není lehký úkol. Na starost ho dostala agentura CzechInvest.

CzechInvest se nejprve podílel na vzniku vyhledávací studie pro lokalizaci brownfieldů. Práce na ní trvaly přibližně dva roky a probíhaly ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady. Celý projekt skončil v polovině roku 2007. Na základě této studie je k dispozici ucelený přehled o brownfieldech v celé České republice. Výzkum zpracoval a popsal 2355 lokalit, jejichž rozloha celkem činí 10 362 hektarů a plocha zastavěná objekty je 1412 hektarů. To je ale pouze reprezentativní vzorek brownfieldů, jejichž celkový počet CzechInvest odhaduje až na 12 tisíc.

Na základě vyhledávací studie CzechInvest připravil Národní strategii regenerace brownfieldů, kterou 9. července 2008 vzala na vědomí česká vláda. Hlavní body strategie shrnuje informační box na této stránce. Jedním z konkrétních způsobů, kterými se CzechInvest snaží pomoci znovuoživení opuštěných areálů, je spuštění on-line Národní databáze brownfieldů na webových stránkách CzechInvest. Databáze nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních investorů. Pomáhá na jedné straně vracet život na území, která člověk využil a pak opustil, a na straně druhé také zjednodušuje investorům práci s výběrem nejvhodnějšího místa pro podnikání v České republice.

#####Pomáhají miliardy z Evropské unie

Další možností, jak urychlit regeneraci opuštěných lokalit, je přímá finanční podpora. Pro investory z oblasti zpracovatelského průmyslu jsou už několik let přístupné zdroje z evropských fondů. V letech 2004-2006 to byl například program Reality v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání. Ten mezi podnikatele na regeneraci brownfieldů rozdělil na 700 milionů korun. V současném programovacím období let 2007-2013 je připraveno několikanásobně víc peněz. Program Nemovitosti nabízí na regeneraci různých areálů částku dosahující 11 miliard korun. I ta je ovšem vzhledem k celkové rozloze českých brownfieldů nedostatečná. Na druhou stranu se však s tímto rozpočtem dá zvládnout obnova stovek lokalit, které jsou dnes buď úplně opuštěné, nebo by bez rychlého stavebního zásahu jako typický brownfield nepochybně skončily.

#####Stroje místo vepřínů

Typickým příkladem toho, jaké projekty lze nyní finančně podpořit, jsou regenerace stovek opuštěných zemědělských objektů na areály využitelné pro zpracovatelský průmysl. Pokud to připouští územní plán, lze na obnovu nemovitosti přispět až částkou 60 procent z vynaložených investičních nákladů. Konkrétní výše příspěvku je závislá na velikosti podniku žadatele i na řadě dalších podmínek daných programem podpory. V každém případě dosavadní výsledky programu Nemovitosti prokazují jeho blahodárný vliv na počty brownfieldů v ČR. Investoři z oblasti zpracovatelského průmyslu jsou už přitom poměrně dobře obeznámeni s tím, co lze z programu Nemovitosti financovat. Například v rámci druhé výzvy programu zájem žadatelů několikanásobně přesáhl původně připravenou částku čtyř miliard korun.

#####Vyvolené lokality

[file:7205:small:right]

Strukturální fondy by tak touto cestou mohly přispět k obnově až 700 lokalit, které by jinak dále chátraly a do jejich regenerace by se bez finanční podpory nikdo nechtěl pouštět. Na druhou stranu určitě ne všechny dnešní brownfieldy je vhodné regenerovat pro průmysl. Vzhledem k poloze některých lokalit totiž často může být daleko lepším řešením jejich přebudování na byty nebo obchodní zóny, což se často developerům daří i bez jakékoli veřejné podpory. Toto řešení je ale vhodné jen pro určitý vymezený počet lokalit, které se nacházejí ve městech nebo v jejich těsné blízkosti, kde výnosy z prodeje pokryjí i zvýšené náklady na regeneraci postiženého území.

Takových brownfieldů ale není mnoho. Do budoucnosti, kdy už Česká republika nemusí na dotace z Evropské unie dosáhnout, by vhodnou formou podpory pro ty ostatní mohlo být například daňové zvýhodnění odvážlivců, kteří se do obnovy brownfieldů pustí. Oživení brownfieldů může řešit komplikace třeba s umístěním některých typů provozů, na jejichž novostavby by se územní plán ani obyvatelé konkrétních obcí netvářili příliš nadšeně. Na druhou stranu, nevýhody investic do regenerace opuštěných území jsou zřejmé a bez rozumně a odpovědně poskytované podpory se jich většina nemůže porovnávat s investicí provedenou na zelené louce.

*

Národní strategie regenerace brownfieldů, hlavní cíle:

* maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci brownfieldů v programovacím období 2007-2013,
* zohlednění možnosti regenerace brownfieldů i pro jiné než průmyslové využití (např. smíšená městská funkce, občanská vybavenost, zemědělství, bydlení),
* rozvoj systému vzdělávání v oblasti regenerace brownfieldů a zabezpečení profesionalizace veřejné správy v rámci této problematiky,
* snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu v souladu s principy udržitelného rozvoje,
* zlepšení kvality urbanizovaného prostředí a socioekonomický rozvoj postižených regionů,
* cílené a efektivní využití veřejných prostředků pro podporu regenerace brownfieldů, kde je veřejný zásah nezbytný a odůvodnitelný.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!