Odstranění ekologických škod je prvním krokem k revitalizaci | E15.cz

Odstranění ekologických škod je prvním krokem k revitalizaci

Zlínský kraj kromě databáze brownfieldů vytvořil v letošním roce pro tyto lokality podpůrný program předprojektové přípravy. Na jeho základě společnost DHV CR zpracovala studii využitelnosti území pro obec Halenkov, kde se rozkládá bývalý vojenský velkosklad.

Prioritou je dnes získat finanční prostředky ve výši přibližně 80 milionů korun pro vyčištění území. Armáda v době budování socialismu měla neomezené možnosti. Třeba si mohla v Chráněné krajinné oblasti Beskydy vybudovat podzemní velkosklad pohonných hmot. Dnes tento areál předaný obci Halenkov dávno neslouží původnímu účelu, obec pomocí programu (Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfieldů ve Zlínském kraji) zjistila, jaké jsou možnosti jeho dalšího využití.

#####Problémy způsobuje zejména ekologická zátěž

Brownfield v obci Halenkov v Beskydech je specifický, neboť se jedná o bývalý vojenský areál velkoskladu pohonných hmot. Při prvním pohledu není problém viditelný, jedná se o zatravněnou plochu s potrubím. Při průjezdu Halenkovem řidiči z Velkých Karlovic do Vsetína zaznamenají v obci asi půl kilometru dlouhou betonovou zeď, ale drama se odehrává pod zemí, kde je dosud uloženo asi 70 velkonádrží na pohonné hmoty. Navíc tento 6,5hektarový pozemek leží prakticky uprostřed obce, která má přes dva tisíce obyvatel. Obec toto území rozděluje na několik částí. „Kromě toho, že Halenkov trápí, jakým způsobem areál využít, je velkým problémem, jak se zbavit ekologické zátěže. Areál obec převzala od armády a nyní problematicky shání peníze na vyčištění území. Příprava lokality před další stavební činností - tedy její vyčištění -představuje částku 80 milionů korun,“ říká ing. arch. Karel Bařinka, projektový manažer společnosti DHV CR, která vyhotovila studii využitelnosti. Obec připravuje nový územní plán a do plánu by měla být plocha zakomponována s novými funkcemi.

#####Několik variant budoucího využití

[file:8522:small:right]

Zpracovatelé studie využitelnosti tohoto areálu ze společnosti DHV CR rozdělili studii do dvou částí - jednu tvořil sanační doprůzkum - sondy, měření a zjištění, jaký je skutečný stav ekologické zátěže. Ze závěrů je již zřejmé, kolik finančních prostředků bude obnášet odstranění starých ekologických škod. V druhé části hledala společnost DHV CR, jak nakládat s pozemkem po odstranění zátěže. Spolu se starostou DHV CR vytipovala několik variant, zda tu má převážit veřejná zeleň, nebo vytvoření větší průmyslové zóny, bydlení, sportoviště. Jelikož v těsné blízkosti chystá developer výstavbu rodinných domů, stálo za to prověřit, zda by se i část této lokality mohla stát pozemkem pro bydlení. Společnost DHV CR provedla analýzu regionálního realitního trhu, aby zjistila, jak je oblast zahuštěna buď volnočasovými aktivitami (sportovními příležitostmi), nebo možnostmi nového bydlení. Závěry tohoto vlastního průzkumu přivedli zpracovatele k názoru, že by zde mohlo být jak bydlení, tak sportovní zařízení.

„Zdá se rozumnější využít toto místo pro startovací bydlení i bydlení pro seniory, nejlépe tedy jako nízkonákladové bydlení. Také v jedné okrajové části areálu sídlí charita, už i to nás vedlo tím směrem. Bydlení jsme tedy umístili poblíž tohoto objektu, nedaleko železniční stanice. V druhé části - blíže středu obce - navrhujeme celoročně využitelné sportoviště s multifunkční halou. Předpokládáme, že by se mohlo uvažovat o tomto sportovišti jako o nadregionální vybavenosti. Protože se lokalita nachází na okraji Chráněné krajinné oblasti Beskydy, stálo za úvahu i toto multifunkční využití,“ doplňuje podrobnosti Karel Bařinka.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!