Opravy bytů mají hradit majitelé | E15.cz

Opravy bytů mají hradit majitelé

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje změny v úhradách drobných oprav pronajímaných bytů. Mezi variantami plánované úpravy občanského zákoníku je například přenesení povinnosti hradit všechny opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu na jeho majitele.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje změny v úhradách drobných oprav pronajímaných bytů. Mezi variantami plánované úpravy občanského zákoníku je například přenesení povinnosti hradit všechny opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu na jeho majitele.

V Vyplývá to z informací Občanského sdružení majitelů domů. Pokud se nájemník s majitelem bytu ve smlouvě nedohodne jinak, hradí podle současné úpravy občanského zákoníku náklady na drobné opravy v bytě a jeho běžnou údržbu nájemník. V další variantě změny zákoníku počítá MMR u majitele pouze s tím, že by platil v bytě jen drobné opravy, zatímco nájemník by musel sáhnout do peněženky při hrazení běžné údržby bytu. Změnit by se mohla také horní hranice nákladů na drobné opravy, které nevymezuje příslušné nařízení vlády a které platí nájemník. Už od roku 1995 je limit stanoven na 300 korun, podle MMR by se však kvůli celkovému růstu cen mohl zvýšit na 500 korun.

„Cílem diskuse je přiblížení institutu nájmu bytu k jeho původnímu chápání, tedy jeho přiblížení se k evropskému pojetí se zachováním přiměřené ochrany nájemců,“ uvedl v materiálu zaslaném majitelům domů ředitel odboru bytové politiky MMR Pavel Rakouš. Mezi drobné opravy řadí platné nařízení vlády z roku 1995 například opravy podlah, oken a dveří, výměny vypínačů a zásuvek nebo opravy svítidel a zvonků stejně jako měřičů tepla nebo teplé vody. Mezi náklady spojené s běžnou údržbou bytů patří podle nařízení například udržování a čištění bytu, malování včetně oprav omítek, opravy obkladů nebo tapetování.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!