Otázky na prof. Jiřího Švestku, vedoucího autorského týmu publikace | E15.cz

Otázky na prof. Jiřího Švestku, vedoucího autorského týmu publikace

OBČANSKÝ ZÁKONÍK I + II - KOMENTÁŘ

OBČANSKÝ ZÁKONÍK I + II - KOMENTÁŘ

Před rokem žila veřejnost v očekávání nového, rekodifikovaného občanského zákoníku. Práce se zastavily či významně zpomalily, vycházejí komentáře ke stávajícímu ObčZák. Mnoho lidí napadne: Jakou platnost bude mít vámi připravená publikace?

V tuto chvíli je vše jen stěží přesněji odhadnutelné. Soudím však vzhledem k připomínkovému řízení, hlavně však k projednání v Parlamentu, k podpisu prezidenta republiku i k nutnému vacatio legis, že půjde nejméně o dobu 5-6 let. Po tuto dobu bude mít připravovaná publikace velkého komentáře k občanskému zákoníku své uplatnění.

Možná trochu osobní otázka: Jste zastáncem kontinuálního procesu novelizování ObčZák, anebo zásadní rekodifikace?

Mám zato, že společenský i platný právní stav vyžadují z řady důvodů zásadní rekodifikaci. Musí však jít o rekodifikaci nikoli ukvapenou, ale velmi promyšlenou a propracovanou. Ta musí brát v úvahu kontinuálně zřetel k minulému právnímu stavu, který se osvědčil, zejména stavu po roce 1989, jakož i k aktuálním požadavkům probíhajících integračních procesů týkajících se soukromého práva v EU. Vlády přicházejí a odcházejí. Avšak občanský zákoník jako základní soukromoprávní předpis, a to platí i pro tuto dobu 21. stol., však musí zůstat majestátem, tj. měl by trvat stabilně po relativně delší dobu. Jinými slovy řečeno, je třeba čelit jeho koncepcí, strukturou i obsahem tomu, aby byl měněn tak, jak jsme tomu svědky dnes.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!