Outsourcing služeb volí firmy hlavně z finančních důvodů | E15.cz

Outsourcing služeb volí firmy hlavně z finančních důvodů

Nejlepším způsobem, jak smluvnímu partnerovi zajistit kompletní servis při provozu a údržbě budov, je outsourcing podpůrných služeb. Ty jsou součástí chodu každé firmy, přestože přímo nesouvisejí s jejími klíčovými aktivitami.

Pro fungování a existenci firmy jsou ale nezbytné. Outsourcing některých služeb volí firmy především z finančních důvodů. Tento klíčový faktor je silně motivující zejména v období hospodářské recese. Mezi podpůrné služby patří například správa energií, osvětlení, údržba, revize a opravy technického zařízení budovy či odpadové hospodářství. Dále pak kurýrní a poštovní služby, úklidové práce, datová centra a zpracování dat, telekomunikační provoz, skladovací služby, parková úprava, ale také správa vozového parku, recepce, tlumočení a překlady, bezpečnostní služby, rozúčtování nájemného a dalších poplatků, deratizace, stěhování, údržba výtahů, kopírování, tiskové služby nebo firemní stravování či catering pro speciální příležitosti.

Finanční důvody jako klíčový faktor pro outsourcing těchto služeb jsou silně motivující zejména v období hospodářské recese. Zajišťování veškeré funkcionality vlastními silami je spojeno se mzdovými náklady a v případě rozšiřování podpůrných služeb s dodatečnými investicemi do náboru, zaškolení atd. Tyto kroky vedou k nárůstu cen produktů společnosti. Pro outsourcing hovoří rovněž variabilní kapacita, schopnost soustředit se na klíčové kompetence tím, že se firma zbaví těch podpůrných.

Dále pak nedostatek vlastních zdrojů, efektivnější vykonávání pracovní činnosti, vyšší flexibilita, s níž lze reagovat na měnící se obchodní a podnikatelské podmínky, i přísnější kontrola rozpočtu pro předvídatelnější náklady. V neposlední řadě jsou pak výhodou nižší průběžné investice do interní infrastruktury, inovační potenciál a vedení v oblasti nových myšlenek nebo i možný příliv financí vyplývající z transferu aktiv novému poskytovateli.

#####Facility managementu patří budoucnost

Příkladem sdílení technologií a informací mezi dodavateli facility managementu na evropské úrovni je sdružení ECS (European Customer Services). Asociace ECS byla založena v květnu 1991 francouzskou společností GSF a belgickou Iris. Jedná se o sdružení privátně vlastněných firem se zaměřením na facility management. V současné době sdružuje devět dodavatelských firem působících ve Francii, Belgii, Německu, Nizozemsku, Irsku, Španělsku, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku, Řecku, Polsku, Bulharsku, na Slovensku, v Rusku, na Ukrajině a v České republice.

Členské společnosti se zabývají především poskytováním služeb v oblastech úklidu, bezpečnosti, cateringu, facility managementu, technické údržby, údržby letišť, průmyslových nátěrů, konstrukčních a distribučních služeb. Podmínky pro získání členství nejsou nijak jednoduché. V zásadě platí, že z každé země je možné přijmout za člena pouze jednu dodavatelskou firmu. Její vlastnická struktura, ve které patří nadpoloviční podíl jedné fyzické osobě, musí být transparentní. Jednotliví členové rovněž musejí dodržovat přísná kritéria na kvalitu řízení i výsledné služby a aktivně pracovat ve skupině stávajících členů. Firmy patřící do ECS jsou pak kontrolovány, zda plní podmínky, i v průběhu členství.

#####Také ČR má v ECS svého zástupce

Českou republiku od konce minulého roku ve sdružení zastupuje společnost OKIN GROUP, a. s. Její vstup do ECS se tak stal výrazným přínosem pro celý tuzemský trh facility managementu. Tento přední český poskytovatel komplexních služeb facility managementu se stal jediným českým zástupcem v asociaci a zároveň v ní zastupuje také Slovensko, Ukrajinu, Rusko a Bulharsko, tedy všechny země, kde aktuálně působí. Jednání o vstupu začaly české firmy již na sklonku roku 2008, čemuž předcházely půlroční přípravy. Ty nakonec vyvrcholily schválením přijetí na owners meetingu ECS, obdoby valné hromady, na konci září 2009.

„Členství v ECS je výrazným přínosem nejen pro naši společnost, ale pro celý trh facility managementu v České republice. V současnosti již naplno využíváme nesporných výhod členství v asociaci, jakými jsou například přístup ke znalostem a moderním postupům ostatních členských společností a jednotné standardy pro všechny členské země. Velkým přínosem je pro nás také otevřenost v rámci asociace,“ uvedl Roman Trnka, marketingový ředitel OKIN GROUP, a. s., a jeden z co-managerů (statutárních představitelů) ECS.

Podle jeho slov je sdílení know-how mezi partnery naprosto běžné, což může pro OKIN GROUP znamenat obrovský kvalitativní skok před konkurencí na trzích, na nichž působí. Naopak pro ECS vstup OKIN GROUP znamená rozšíření působnosti, díky čemuž se sdružení může účastnit i nadnárodních tendrů, které pokrývají země, v nichž má OKIN GROUP své pobočky.

*

Praha 1 implementuje komplexní CAFM systém

Městská část Praha 1 podepsala se společností Alstanet s. r. o. smlouvu na implementaci CAFM systému. Cílem tohoto projektu je sledování investiční akce od požadavku k její realizaci, dále také její schválení, evidování celého průběhu samotné realizace včetně jednotlivých etap a k nim napojených zakázek. Následně pak její předání do provozu, evidence nedodělků a nápravných opatření až do finálního ukončení. Jedná se o ucelené řešení, které bude úzce napojeno na stávající systémy Městské části Praha 1.

V rámci projektu tak bude aplikace AFM (Alstanet Facility Management) komunikovat například s účetním a ekonomickým systémem SAP, ze kterého budou využita data a podklady o ekonomických parametrech probíhajících investičních akcí (tj. rozpočet, průběh čerpání, evidence všech souvisejících zakázek, rozsah majetku, rozsah zaměstnanců, kteří se na projektu podílejí, nákladová střediska, došlé objednávky, vystavené a uhrazené faktury a další).

Systém smluvní evidence nabídne data o partnerech, kteří se na realizaci investiční akce podílejí, a jejich struktuře a kompletní smluvní podmínky, tj. termíny, harmonogram a platební kalendář, interaktivní GIS systém zase bude informovat o probíhajících akcích v konkrétních budovách. Projekt započal na sklonku roku 2009 a v těchto dnech probíhá první etapa realizace.

*(tj)*

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!