Papež Pius V. hlídá Alšovo náměstí | E15.cz

Papež Pius V. hlídá Alšovo náměstí

Klára Dvořáková

Panna Maria, svatý Václav, ale také svatý Pius V. a nejnověji světec Karel Boromejský patří k ochráncům města Písku. Patroni, kterým jsou ve městě zasvěcené kostely nebo kaple, bdí nad obyvateli i nad zdejší církví.

Stráží život ve městě, přesto je řada místních ani nezná. Písek ochraňuje několik světců. Patří k nim Panna Maria, svatý Václav, ale někteří jsou méně známí. Například svatý Pius V. bdí nad městem díky dominikánům, kteří tu měli v minulosti klášter. Karel Boromejský je zase s Pískem spojený kvůli štědrému daru německého věřícího. Kde se vzala úcta k těmto světcům a proč je zrovna Pius V., který byl papežem v šestnáctém století, patronem města?
„To bylo totiž tak. Pius V. byl svatořečen v roce 1712. Byl členem dominikánského řádu a v Písku v té době také působila dominikánská komunita. Ta již v následujícím roce 1713 navrhla tehdejší městské radě, aby tento papež nově povýšený na svatého byl prohlášen patronem města Písku,“ vysvětluje Jan Adámek, historik z Prácheňského muzea v Písku, který se specializuje na středověké dějiny.
Městská rada tenkrát ráda přijala Pia V. za ochránce města. Rozpomněla se, že to byli právě dominikáni, kteří dovedli město zasažené „husitským jedem“ k pravé, tedy katolické víře. Právě taková slova použili tehdejší radní při přijímání nového patrona. A tak učinili představitelé města slib. Ve výroční den světcovy památky, 30. dubna, se všichni členové rady zúčastní slavné mše svaté, kterou budou sloužit dominikáni v klášteře. Všichni přistoupí ke svátostem a nebude chybět slavná hostina ke cti Pia V. Podle Jana Adámka úcta ke světci nepřežila odchod dominikánů z města v roce 1787. Dodnes na obyvatele města shlíží jejich patron z morového sloupu na Alšově náměstí v podobě sochy s typickou papežskou čepicí a berlou. Jeho vyobrazení nechybí samozřejmě ani v původním klášterním kostele dominikánů, v dnešním chrámu Povýšení Svatého Kříže na Velkém náměstí. Tady věřící ochraňuje světec vymalovaný na plátně nad jedním z oltářů. Pius V. je jediným oficiálně úředně ustanoveným ochráncem města. Ale každý světec, který má ve městě byť jen kapličku nebo oltář v některé z bočních kaplí kostelů, Písek také chrání. Posledním z této řady je svatý Karel Boromejský. Jemu je zasvěcen nový kostel svatého Karla na Hradišti. Ten stavebníci postavili během několika měsíců v roce 2000. „Zakladatel kostela byl Němec Karel Eckert od Heidelbergu. Byl to osobní přítel děkana Josefa Jirana a přál si podpořit církev v Písku, nejlépe stavbou menšího kostela na místě, kde by byl potřebný. Svatý Karel Boromejský byl křestní patron donátora,“ poodkrývá Adámek počátky stavby jedné z nejmladších církevních staveb na jihu Čech a také to, jak je s Pískem propojený italský světec ze 16. století. Chrám na půdorysu šesticípé hvězdy projektoval architekt Pavel Veřtát z Písku. Ochránce města Karla Boromejského tu věřící mohou vidět na obraze z roku 2000. Světec má na sobě červený kardinálský oděv.
Mezi mocnými ochránci města nechybí ani Panna Maria. Patří jí nejen farní kostel Narození Panny Marie, ale i četné kaple a kapličky. Dříve věřící vzdávali úctu například Panence Svatohorské v menších církevních stavbách rozesetých po celém městě.
„Při cestě na Prahu u odbočky k židovskému hřbitovu stojí kaplička spojená právě s touto Madonou. Pak tu také dříve bývala svatyňka Panny Marie Klatovské, stávala poblíž kostela u Václava, ale dnes už jí tam nenajdeme,“ doplňuje Jan Adámek výčet světců bdících nad obyvateli Písku. Pro úplnost, městu také pomáhají svatý Prokop, Jan Nepomucký, který má jednu z bočních kaplí ve farním kostele a řadu soch v různých částech Písku, a velkou úctu věřící dodnes mají k patronovi českých zemí, svatému Václavu. „Proč byl ale zrovna tento světec vyvolen, to nevíme. Domnívám se, že lokalita dnes zvaná u Václava musela být nějak více spojená s Přemyslovci a když tam někdy před rokem 1200 vznikl kostel, zasvětili jej proto rodovému patronovi českých králů,“ soudí Adámek.

Autor: Klára Dvořáková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.