Parkovací dům s kaplí na střeše

V centru Brna v těsné blízkosti Nové radnice, kde sídlí magistrát města, by měla vyrůst osmipatrová stavba parkovacího domu o kapacitě 400 stání. Pozemek, kde má parkovací dům stát, je jednou z mála posledních volných ploch na okraji vnitřního centra města. Základní funkcí stavby je rozšíření parkovacích míst v dopravně přetíženém centru Brna.

Budoucí parkovací dům má dobrou dopravní dostupnost a strategickou polohu z hlediska blízkosti cílů přijíždějících osob do centra města na úřady, za kulturou, turistikou i na nákupy. Objekt je navržen jako jedna hmota, nahoře ustupující k převýšenému nároží. Dokončuje blok magistrátu a zaplňuje proluku po dřívější nízkopodlažní historické zástavbě odstraněné v první polovině 20. století. Nadzemní část tvoří osm nízkých parkovacích podlaží s kaplí na střeše. Objem parkovacích ploch je uspořádán do racionálního hranolu „obklopeného“ ostatními funkcemi. Základní poslání objektu - parkovací dům - je doplněno o další funkce a provozy: kavárnu či prostory pro kulturu.

#####Archeologie architektonického myšlení

Autoři architektonického řešení si vzhledem k poloze a okolí stavby kladou vyšší cíle než pouze začlenit potřebnou technickou stavbu do kontextu historického centra města. Z této skutečnosti odvozují vlastní architektonický názor, že může existovat způsob proměny odkazů z historie, blížící se pojmu soudobé „mutace“. Kromě „přidaných“ funkcí stavby by měla tento názor vyjadřovat i skutečnost, že na střeše objektu bude postavena kaple, v jejíž konstrukci budou použity cenné stavební části původní kaple z nedalekého Dominikánského náměstí, která byla zbořena v roce 1908, kdy tehdejší radnice přislíbila, že bude v budoucnosti obnovena. Prostor kaple na střeše objektu bude možné užívat buď jako rituální prostor, nebo jako výstavní či koncertní sál s použitím zázemí navržených pro prostor galerie v nižších podlažích.

„V kráse chápané ve stavbě kaple - na podnoži jako na hmotě s jakoukoli civilní funkcí garáží - se zobrazuje ideál, který chce město i architekt vyvolat prostřednictvím veřejnosti srozumitelných prvků: jednoduchých architektonických tvarů a z nich vzešlých nových funkčních podnětů,“ vysvětluje své pojetí projektu jeho spoluautor architekt Petr Hrůša. Nápad umístit kapli na střechu v konkrétním pojetí s výstupním a současně únikovým schodištěm vznikl v Ateliéru Brno (ing. arch. Petr Hrůša a ing. arch. Vít Zenkl), jenž práce s kaplí v chystaném projektu spojeném s dostavbou bloku radnice na Dominikánském náměstí takto rozvíjí. „Architektura tak vychází z filozofie, jež začíná poznáním techniky vnesené do nedělitelného harmonického řádu, který se ukazuje i uprostřed normálních, až praktických věcí. Zde vstupuje do společenského významu dostavby bloku s radnicí založené na něčem, čemu bychom mohli nově říkat archeologie architektonického myšlení,“ říká architekt Hrůša.

#####Technická specifika

Celý pozemek je technicky složitý, ale snad největší důraz s ohledem na specifičnost parcely je podle autorů projektu kladen na dořešení vjezdu a výjezdu z ulice Husovy. Výjezdní rampa (oproti niveletě sousedícího hotelu International vychází z prvního podzemního podlaží) využívá stávající konfiguraci nájezdů a výjezdů z ulice Husovy, možné je společné využití pozemku i hotelem International nebo ho výjezdy variantně těsně míjí. Na městských pozemcích se dále technicky řeší rampa pro imobilní občany a provoz cyklistů i nekolizní pohyb široké veřejnosti propojující obě úrovně ulic.