Plzeň nabízí ideální podmínky k podnikání i bydlení | E15.cz

Plzeň nabízí ideální podmínky k podnikání i bydlení

Západočeská metropole Plzeň má historicky dané velmi dobré podmínky nejen k podnikání. Byla, je a vždy bude průmyslovým centrem regionu, ve kterém nemá rovnocennou konkurenci. Druhé největší město Klatovy má totiž pouhých 25 tisíc obyvatel a s více než 160tisícovou Plzní se nemůže srovnávat. Fungující průmysl na sebe váže sektor služeb a přitahuje rovněž investory a developery.

Průmysl v Plzni má více než stoletou tradici. Jeden z největších zdejších zaměstnavatelů, společnost Škoda Holding, oslavil v loňském roce dokonce 150. výročí svého založení. Nejen díky této společnosti neměla Plzeň prakticky nikdy problémy s nedostatkem pracovních míst, tisíce dalších nabízely zdejší pivovary a ostatní průmyslové podniky. Převratné změny na přelomu 80. a 90. let minulého století drtivě dopadly i na plzeňský, převážně těžký, průmysl, město se obávalo masové nezaměstnanosti v případě krachu velkých firem. Řešení se našlo - na Borských polích se začala rodit nejúspěšnější průmyslová zóna v České republice.

#####Těžký průmysl nahradily nové montovny

Propad těžkého průmyslu nahradily desítky nových výrobních hal orientovaných zejména na lehkou průmyslovou výrobu a služby. Do města se stahovaly kvalifikované pracovní síly ze širokého okolí. Dalším stupněm tohoto procesu pak bylo, že původně pouze montážní firmy si začaly postupně vytvářet různá vývojová pracoviště a poptávka po kvalifikovaných odbornících rostla. „Důležité je, že do Plzně nepřišel pouze jeden velký průmyslový závod, jehož případné problémy by mohly postihnout velké množství lidí.

Pokud odejde jedna z menších firem, odejdou třeba i některé jiné, které jsou na ni napojené. Okamžitě ale přijdou další, které s sebou přivedou své dodavatele,“ popisuje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Dalším trendem je podle jejích slov to, že průmyslová výroba postupně vyklízí centrum města a míří do okrajových částí. Bývalé areály mlékáren, papíren či mlýnů tak nyní čekají na nový osud.

#####Ideální poloha na křižovatce cest

Plzeň samozřejmě těží a vždy těžila ze své polohy přibližně na polovině cesty mezi Německem a Prahou. Ruzyňské letiště slouží výborně i pro Plzeň, neboť se nachází ve vzdálenosti hodinu jízdy autem. „Svého času jsme řešili, zda vybudovat v blízkosti Plzně nové osobní letiště, ale skončilo to tím, že to pražské je poměrně blízko,“ pokračuje Irena Vostracká. Velkou devízou západočeské metropole je vedle geografické polohy a průmyslové historie již zmíněná kvalifikovaná, zejména vysokoškolsky vzdělaná pracovní síla, což je základním předpokladem pro rozvoj znalostní ekonomiky a inovativního podnikání.

Plzeň je tradičním centrem vzdělanosti a sídlem Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty UK. Stejně jako jiné regiony se však potýká s nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků a s nedostatečným zájmem studentů o učňovské školství. „Pokud dokážeme nabídnout kvalifikované odborníky, budeme atraktivním cílem pro další investory,“ pokračuje Irena Vostracká. A v tomto směru jde i vývoj. Zatímco na počátku a v průběhu 90. let vznikaly v Plzni nové montovny zejména v lokalitě na Borských polích, dnes už v tak masovém měřítku další podobné provozovny nerostou a investoři se zaměřují více na vznik různých vývojových pracovišť a vědeckotechnologických center.

Koneckonců pozemků vhodných pro výstavbu velkých průmyslových hal postupně ubývá. Město ale stále disponuje řadou lokalit vhodných pro různé typy podnikání. Většina pozemků v těchto lokalitách je ale v rukou soukromých vlastníků a záleží jen na nich, jak s nimi naloží. Rozhodující je pouze to, aby další aktivity byly v souladu s územním plánem. Podpora města v tomto směru končí vymezením vhodných ploch.

#####Plzeňský vědecko-technologický park se dále rozrůstá

Pokud jde o znalostní aktivity, v nich je podpora města větší. Plzeň nabízí investorům vhodné pozemky, pomůže jim i s propagací nabízených služeb. Investičně do procesu ale rovněž nevstupuje. Největším vlastním projektem samotného města je vědecko-technologický park, první etapa byla dokončena v roce 2008 a park je z 95 % obsazen. Připravuje se výstavba druhé etapy. V současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu povolení. Z dalších projektů realizovaných či zejména připravovaných na území krajského města je dobré připomenout regeneraci bývalého areálu Světovar, který naposledy využívala armáda.

V sousedství Západočeské univerzity chystá svůj projekt Fabrika Business Park společnost Immorent ČR s. r. o. Zahájení výstavby čeká na dostatek zájemců o pronájem, tedy alespoň na částečné odeznění krize. Pokud jde o rezidenční projekty, na území Plzně se jich chystá velká řada. Velmi atraktivní bydlení nabídne projekt Nová Valcha. Zdejší navržený typ kontaktního bydlení nebude mít v Plzni obdobu. Pak je tu menší příměstský typ bydlení ve Lhotě, dále Sluneční terasy, což jsou čtyři bytové domy při Rokycanské ulici.

Několik objektů se startovacími byty by mělo vyrůst rovněž v blízkosti univerzity v rámci projektu Zelený trojúhelník. Od tohoto projektu si Irena Vostracká slibuje to, že zajistí bydlení mladým absolventům univerzity, kteří chtějí pokračovat ve studiu a nemají kde bydlet. Vzdělaní lidé by tak dostali možnost zůstat v Plzni. „Chystá se mnoho dalších projektů, které jsou v různém stupni připravenosti k realizaci. Obecně ale investoři čekají na lepší časy a na to, jak se bude vyvíjet poptávka,“ shrnuje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

#####Město investuje nejen do volnočasových aktivit

Jak to v podobných případech krajských měst bývá, ani Plzeň nemá mnoho vlastních pozemků, kde by šlo realizovat developerské aktivity. Vyčerpány jsou prakticky všechny bezproblémové rozvojové lokality, řada dalších je nějakým způsobem zatížena a jejich příprava pro výstavbu by vyžadovala velké investice. „Záleží pak na rozhodnutí investora, zda se mu podobná investice vyplatí. My to necháváme čistě na jeho úvaze,“ podotýká Irena Vostracká. Parketou města zůstává zejména výstavba občanské vybavenosti. „Hledáme vhodné lokality pro volnočasové aktivity, jako jsou cyklostezky či dráhy pro in-line bruslení. Plzeň leží na soutoku čtyř řek, a proto chystáme projekty na využití jejich nábřeží,“ pokračuje Irena Vostracká.

Město podle jejích slov investuje také do úprav parků, chystá nové prostory pro divadlo. Delší dobu se uvažuje o výstavbě nového multifunkčního stadionu i aquaparku. Tyto dva projekty by ale spíše vznikly ve spolupráci se soukromým investorem. „Další prioritou je zajistit dostatek parkovacích míst i v centru města. Chystáme výstavbu nového parkovacího domu, řešíme dopravní obslužnost některých okrajových lokalit města,“ dodává ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!