Po útlumu přijde vzestup, všichni ale budou opatrnější | E15.cz

Po útlumu přijde vzestup, všichni ale budou opatrnější

Stejně jako hypotéky či úvěry, i leasing nemovitostí má dnes trochu jiný režim, jiná pravidla pro žadatele, nežli tomu bylo například před rokem. Leasingové společnosti požadují větší finanční jištění klienta. Není tomu jinak ani u společnosti Raiffeisen Leasing, kterou vede Alois Lanegger. Rakušan, který se už za léta působení na českém trhu naučil poměrně dobře česky.

Jak dlouho působíte na českém leasingovém trhu?

Prakticky od začátku, v roce 1991 jsem zakládal společnost CAC leasing, která dnes patří do skupiny UniCredit Leasing. Byl to první partner ze zahraničí, který se začal tomuto oboru věnovat, zaměřoval se ale na leasing movitých věcí. Po pěti letech jsem se začal specializovat na nemovitosti, v roce 2001 jsem změnil skupinu a začal s leasingem nemovitostí u skupiny Raiffeisen.

Trh leasingu nemovitostí znáte už řadu let, jak byste ho hodnotil?

Na začátku do tohoto prostoru vstupovali investoři, kteří chtěli rychle vydělat peníze. Podařilo se jim to, i když neměli zkušenosti.
Riskovali. Ke konci 90. let stouply ceny nemovitostí a zažili jsme první krachy. Pak ten vývoj pokračoval. Bylo důležité, jak se jevila Česká republika z pohledu zvenku, tento obraz byl uspokojivý. A tomu odpovídal i vývoj – byl velmi dobrý, investoři dostali důvěru. Když se hovořilo o politických rizicích, pak ČR působila stabilně. Více problémů se objevovalo v poměru koruny a eura.

Obchody s nemovitostmi se realizovaly vždy v eurech, ale obchody zde byly a jsou více orientovány na koruny. Provozní náklady nájemci hradí v korunách, nájem se platí v eurech. V tom je jisté skryté kurzové riziko pro nájemce a tím v konečném důsledku pro developera a investora. Je to komplikované, ale investoři i developeři si zvykli. V posledních letech od 2003 do 2007 ceny nemovitostí neuvěřitelně stoupaly. Když pohlédnete zpět, je jasné, že to šlo příliš rychle a něco se muselo přihodit.

Krizová situace se začala projevovat už loni. Jaký je stav dnes?

Když ve Spojených státech amerických padl hypoteční trh, přišla první fáze krize. V září 2008 se projevila druhá vlna po pádu Lehmann Brothers a AIG. Kvůli situaci v krizi se změnily nové obchody pro banky, bylo především důležité zachovat ty stávající. Co se týká nových obchodů, trh je velmi restriktivní. Když pohlédnete na reálnou ekonomiku, zjistíte, že pokles se různých částí trhu vůbec nedotkl. I ty firmy, které se dostaly do problémů, dlouhou dobu přežívaly, ale nyní už nemají z čeho čerpat.

Jsou na hranici své existence a nedá se očekávat, že se něco hned výrazně zlepší. Ani příští rok. Firmy jsou nadále vlastníky kapacit, které pořídily před krizí, ale nyní je trh menší. Kapacity, jež potřebovaly firmy před dvěma lety, už nevyužijí a v příštím roce se dá očekávat, že budou muset zredukovat svoji produkci. To znamená riziko vyšší nezaměstnanosti a s tím spojené riziko pro financování.

[file:4525:small:left]

Asi se změnily i požadavky na klienty, že?

Podmínky pro žadatele leasingu i úvěru jsou podstatně horší, než tomu bylo před krizí. Na jedné straně jsou banky rády, že mají možnost získat větší zajištění, ale mají strach z velkých obchodů. Pro investory a developery to znamená, že musejí počítat s vyšší equitou. Nárůst v sektoru developerů nebude výrazný. Ti, co mají peníze a zkušenost, půjdou dál. Ti menší, kteří fungovali vždy na hranici možností, zůstanou v problémech. Během posledních čtyř měsíců se situace mírně zlepšila. Když mluvíme o dlouhodobém financování, problémy přetrvávají, ale u krátkodobého financování není problém. Myslím si, že je na dobré cestě stabilizovat se, jde pomalu znovu nahoru. Před půlrokem tu nebyli žádní investoři, nyní opět začínají přicházet, ale na jinou úroveň, než na jaké byli před krizí.

Kolik financujete leasingových případů a jaký je dnes stav?

Když podepisujete leasingovou smlouvu, schvaluje ji rakouské vedení?

Záleží na velikosti projektu a jeho finančním objemu. Když se jedná o velkou zakázku, smlouva prochází risk managementem ve Vídni. Někdy tyto smlouvy rozšiřují o dodatečné podmínky, ale většinou jsou odsouhlaseny.

Jaká nás čeká budoucnost v leasingu nemovitostí?

Ekonomický základ je stabilní. Krizová situace přichází do ČR trochu se zpožděním. Propad je však pořád menší než v Německu a nemluvím o jiných zemích, jako je Maďarsko, Ukrajina. Ještě pár měsíců musíme vydržet a hodně bude záležet na začátku příštího roku. Příští rok ukáže, zda to půjde nahoru.

Jste původem Rakušan, ale hovoříte už poměrně dobře česky. Vedete i obchodní jednání v češtině?

Původně to bylo tak, že obchodní jednání se vedla v angličtině, němčině. Postupně, jak přibývalo českých klientů, tito pochopitelně vítají, že se mluví česky. Taky je důležité rozumět, když se ve skupině vedou neformální rozhovory, abych slyšel a vnímal to, co kolegové nepovažovali za důležité mi přeložit. Zároveň v tom může být podstatná nuance, od které se může odvíjet další průběh obchodu.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!