Pohled Martina Navrátila z Agentury pro sociální začleňování | E15.cz

Pohled Martina Navrátila z Agentury pro sociální začleňování

Martin Navrátil

Přerovští Romové prošli průzkumem sociologů. Co k němu říká Martin Navrátil, který sociology do Přerova pozval?

Myšlenka provést výzkum rizikových faktorů, které souvisejí s existencí sociálně vyloučených lokalit, vznikla v souvislosti s projevy extremismu v Přerově. Vedle celé řady schůzek a jednání, které měli vést k eliminaci bezpečnostních a sociálních rizik, proběhlo na jaře loňského roku také setkání u kulatého stolu, jehož cílem bylo zhodnotit důvody, pro které se Přerov předmětem zájmu extremistů stal. Zúčastnili se jej kromě Agentury pro sociální začleňování, Magistrátu města Přerova a Policie České republiky také zástupci tří neziskových organizací, které v Přerově působí na poli sociální integrace - Člověka v Tísni, Armády spásy a organizace Kappa-help. Na tomto setkání bylo dohodnuto, že Agentura zadá výzkum, který však nebude pouze informativní, nýbrž bude sloužit jako podklad k projektovým aktivitám zúčastněných organizací. Jinými slovy výzkum přesně popíše aktuální podobu jednotlivých problémů, navrhne možnosti řešení, které budou následně využity v projektových aktivitách města, neziskových organizací, případně dalších subjektů. Jeden příklad za všechny: Výzkum ukazuje potřebu nabídnout romské mládeži více aktivit a příležitostí k zapojení do života města a dodává: „Úspěšným v práci s mládeží se jeví aktivity nízkoprahového klubu Metro. Za zvážení proto stojí provázání dalších služeb, které by klub spojovaly s lokalitami a jejich finanční podpora“. Město má shodou okolností právě nyní vynikající příležitost využít dotačních možností a činnost klubu podpořit. Obecně se dá říct, že z hlediska napojení na možnost řešení se podařilo výzkum výborně načasovat. Na konec minulého roku, kdy byla zveřejněna výzkumná zpráva, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dva dotační tituly pro města, kde Agentura nyní působí. Peníze z nich lze využít na řešení drtivé většiny problémů, které Přerov v souvislostí s existencí sociálně vyloučených lokalit tíží. Hodnotu předloženého výzkumu spatřuji především v tom, že ve svých závěrech dokázal propojit velmi široké množství informací a názorových postojů pocházejících od pracovníků různých odborů magistrátu, obou policií, neziskových organizací a celé řady dalších institucí. Dokázal čerpat ze strategických dokumentů města, z tisku, zhodnotil všechny dosavadní snahy o řešení tohoto problému. Závěry a doporučení, se kterými autoři výzkumu přicházejí, vznikly na základě pečlivého porovnávání všech těchto informačních zdrojů a názorových postojů. Právě v tom spočívá jejich vysoká hodnověrnost, která není ani zdaleka samozřejmá pro každý srovnatelný výzkum. Věřím, že takto kvalitní a rozsáhlá zpráva o problémech souvisejících s existencí sociálně vyloučených lokalit je v kontextu nynějších dotačních možností a dalších forem pomoci státu opravdu velkou příležitostí s tímto problémem něco dělat.

Autor: Martin Navrátil
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!