Polské stavebnictví krize příliš nepoznamenala | E15.cz

Polské stavebnictví krize příliš nepoznamenala

Podle aktuálních ekonomických ukazatelů se Polsko těší stálé důvěře zahraničních investorů. Patrný je zde téměř rovnoměrný růst HDP, který se ani v dobách krizových příliš nevychýlil. V oblasti stavebnictví vykazují výsledky prognóz pro rok 2010 a 2011 mírný růst. Zájem lze sledovat také v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Vycházíme-li z aktuálních výsledků studie polského stavebnictví, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika a Norstat Polsko, zjistíme, že představitelé polských stavebních společností očekávají v roce 2010 růst odvětví průměrně o 4,7 procenta.

„Vytížení kapacit se v prvním čtvrtletí roku 2010 snížilo oproti poslednímu čtvrtletí roku 2009, ale nadcházející měsíce by mohly přinést nárůst vzhledem k počtu domluvených kontraktů. Klíčovými problémy zůstávají i nadále byrokracie a vysoké náklady na práci. Téměř všechny společnosti omezuje nedostatečná poptávka. Klíčovou prioritou, na kterou budou soustřeďovat pozornost v průběhu dalších dvanácti měsíců, bude zvýšení efektivity fungování,“ komentuje výzkum Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

#####Převažuje ekonomický optimismus

To, že polská ekonomika potřebuje nové impulzy, vycítil i premiér Donald Tusk a vytvořil tým renomovaných byznysmenů a ekonomů (Hospodářskou radu). Tato obdoba českého NERV by se již neměla zabývat krizí, ale měla by radit, jak dále rozvíjet polskou ekonomiku. „Po krizi očekáváme rychlé oživení. Polské státní i soukromé firmy chystají rozsáhlé investice a nabírají více pracovníků. Rostoucí nezaměstnanost, která nyní dosahuje asi 13 procent, je po zkušenosti z transformace z počátku 90. let naším největším problémem,“ vysvětluje premiér. „Optimismus firem není udivující. Výroba nepoklesla tolik jako v ostatních evropských zemích a i v letošním roce očekáváme růst HDP. Díry v rozpočtu způsobené nižším výběrem daní zaplníme úsporami a výnosy z privatizace státních podniků,“ dodal Witold Orlowski, ekonom poradenské firmy PricewaterhouseCoopers a jeden z členů Hospodářské rady.

Optimismus je zřejmý také u polských stavebních firem. Podle průzkumu společnosti CEEC Research očekávají v letech 2010 i 2011 růst (jedná se o lepší předpovědi než v České republice a na Slovensku), ale rychlý návrat ke konjunktuře z období 2006 až 2008 to prý nebude. Studie polského stavebnictví rovněž připomíná, že firmy čelily na začátku roku 2010 velice obtížným podmínkám (výrazný pokles v lednu, únoru i v březnu).

#####Stavebnictví očekává letos výrazný růst

Přestože světová ekonomická krize způsobila recesi v celé eurozóně a stavebnictví bylo vždy jakýmsi indikátorem ekonomiky, není nutné podléhat skepsi. Myslí si to 77 procent respondentů výše zmíněného průzkumu. Detailnější pohled na výsledky pak ukazuje velice malé rozdíly v očekávání u velkých, středních i malých firem, podobná data se objevují u firem pozemního i inženýrského stavitelství. Všichni oslovení předpokládají v roce 2011 shodný (nebo téměř shodný) vývoj s rokem 2010. Vrátíme-li se k hlavním ukazatelům průzkumu, zjistíme, že zatímco v průměru očekávají polské firmy růst prodejů v roce 2010 o 4,1 procenta, pozemní stavitelství předpovídá 4,5procentní nárůst prodejů. Vybereme-li segment Inženýrské stavitelství, zjistíme pozvolnější nárůst o 3,4 procenta. Předpovědi pro rok 2011 pak ukazují nárůst prodejů o 5,8 procenta.

#####Slušná sebedůvěra a vytíženost

Průzkum sleduje a porovnává také sebedůvěru polských stavebních firem a hledá jejich stěžejní potenciál. Výsledky ukazují na zlepšující se sebedůvěru oproti výzkumu z října 2009. Analytici však dodávají, že zdaleka nedosahují úrovně roku 2008 a podléhají momentální euforii v polské společnosti. Nicméně 75 procent respondentů očekává zlepšení své tržní pozice a věří v lepší budoucnost svého oboru. Navzdory tomu zaznamenávají stavební společnosti průměrný pokles vytíženosti svých kapacit na 70 procent. Nejvyšší vytížení vykazují velké firmy (76 procent), naopak nejmenší potvrzují společnosti v inženýrském stavitelství (66 procent). Smluvené zakázky bývají domluvené průměrně na devět měsíců dopředu. Nejlépe si v tomto směru vedou velké společnosti, které uvádějí, že mají podepsané zakázky až na 13 měsíců dopředu.

Poměrně velká část stavebních firem (30 procent) plánuje změnit způsoby získávání zakázek, přičemž kritizují byrokracii a korupci v zemi. Všichni respondenti shodně uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu. Největším problémem je podle těchto závěrů byrokracie a vysoké náklady na práci. Narostly také potíže způsobené vyostřenou konkurencí. Problémy s byrokracií jsou velkým tématem zejména pro střední a malé firmy a pro společnosti v pozemním stavitelství. Hlavním dilematem inženýrského stavitelství je silná konkurence při získávání nových zakázek a klíčovou prioritou zvýšení efektivity fungování, což je ostatně zásadní oblastí pro naprostou většinu dotázaných společností (95 procent). Naopak za nepravděpodobnou považují polské stavební firmy akvizici jiné společnosti.

#####Budoucnost patří solární energii

Stejně jako v ostatních státech Evropy roste také v Polsku zájem o nízkoenergetické a solární domy a o stavby v pasivním standardu. Od listopadu 2008 platí změny v předpisech na ochranu životního prostředí podle norem EU, poprvé byl zpracován komplexní dokument obsahující prognózu vlivu na životní prostředí Programu výstavby státních silnic pro období 2008 až 2012. V blízké budoucnosti lze očekávat také zjednodušení procedur a zkrácení procesu realizace u větrných projektů. Polsko lze totiž kvůli velkému území a příznivé rychlosti větru označit za vhodnou lokalizaci pro umístění větrných elektráren.

„Stále je tento potenciál využíván pouze okrajově. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, jako je Německo, Španělsko nebo Dánsko, je Polsko státem, který se v oblasti větrné energie teprve rozkoukává,“ vysvětluje Czeslaw Sleziak, bývalý ministr životního prostředí (2003-2004). Podle údajů polské hospodářské komory byl až do roku 2000 tento způsob získávání energie téměř zapomenut. Teprve během posledních let lze zaznamenat růst instalovaných výkonů větrných elektráren. „V období 2000 až 2009 se tento výkon zvýšil 166krát,“ uvádí komora. Registrovaných zdrojů větrné energie je v Polsku 282 a hlavní investiční lokalizace pro větrné elektrárny se nacházejí u Baltského moře, ve středním Polsku a v regionu Karpat.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!