Právě to začíná! | E15.cz

Právě to začíná!

Nejen leden roku 2008, ale daňová reforma vstoupila do života. Mění řadu věcí. Bude to ve zmatku? Začínají platit nová pravidla.

Nejen leden roku 2008, ale daňová reforma vstoupila do života. Mění řadu věcí. Bude to ve zmatku? Začínají platit nová pravidla.

Zákona o DPH se týkají čtyři okruhy změn. Jednak se upravují podmínky uplatnění zákona u staveb, zejména u staveb pro bydlení. Zvyšuje se snížená sazba daně z 5 % na 9 %. Zavádí se pojem skupina a stanovují se principy fungování skupiny. Dále se zavádí takzvané závazné posouzení a upravují se výše sankcí při nesprávném uplatnění DPH z časového hlediska.

Zákon o dani z přidané hodnoty není zrovna krátký a jednoduchý, jak poznamenává autor hlavního tématu ing. Petr Kout, CSc. (str. 15–20). Praxe bude denně přinášet stále nové problémy, se kterými je nezbytné umět se vypořádat. Proto tu připomíná některé otázky, které se v praxi budou často opakovat, při nichž se – podle jeho odhadu a zkušeností – nejspíš bude chybovat. Proto se zaměřil na okruhy otázek: uplatňování DPH u rezervačních záloh, uplatňování DPH u smluvních pokut, úroků a poplatků z prodlení a náhrad škod, uplatňování DPH u klientských změn, nárok na odpočet daně při pořízení bytu, rodinného domu a nebytového prostoru, jak spočítat DPH u celkové kupní ceny za více plnění, uplatňování DPH u pronájmu…

Navazujícími otázkami pro developery (str. 21–22) jsme se pokusili zjistit praktické dopady na klienty. Milana Gánika, právníka a současně developera, zarazilo, jak tato informace byla vyřčena krátce před vstupem v platnost. To považuje za zneklidňující (str. 32–33).

Jak se žije v Praze a New Yorku? V New Yorku je Pátá Avenue nejdražší nákupní ulicí na světě. Pražská ulice Na Příkopě je nejdražší v České republice a v žebříčku Hlavní nákupní ulice světa obsadila 20. místo.

Nájemné tu dosahuje rekordní částky (str. 28), ta je dána především omezeným množstvím prodejních ploch v této lokalitě. Příkopy jsou prestižní adresou a světové značky o pronájem jednotek na této třídě velmi stojí.

www.justice.cz dostupná evidence úpadců, avšak jen v omezeném rozsahu. Podnikatelé by si tedy měli zvyknout, jak upozorňují autorky z advokátní kanceláře Salans, že před uzavřením konkrétní smlouvy je vhodné nahlédnout do insolvenčního rejstříku a ujistit se, zda není proti jejich obchodnímu partnerovi zahájeno insolvenční řízení. Rejstřík tak zcela nepochybně přispěje k větší transparentnosti úpadkové agendy.

Legislativa překvapuje novinkami, tak si jen můžeme popřát, abychom je všichni zvládli, aby se naplnila (aspoň částečně) osobní i pracovní novoroční předsevzetí a přání.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!