Právní úprava předběžného opatření je částečně protiústavní | E15.cz

Právní úprava předběžného opatření je částečně protiústavní

Část ustanovení občanského soudního řádu, která upravuje takzvané předběžné opatření, podle nálezu Ústavního soudu (ÚS) odporuje ústavě.

Část ustanovení občanského soudního řádu, která upravuje takzvané předběžné opatření, podle nálezu Ústavního soudu (ÚS) odporuje ústavě.

Soudci spornou část normy zrušili s platností od 1. dubna 2011. Soud tak dal vládě a parlamentu dostatečný časový prostor k přijetí nové právní úpravy. Předběžné opatření umožňuje stanovit účastníkovi řízení nějakou povinnost ještě předtím, než soud rozhodne o podstatě sporu. Zpravidla jde o to, aby se účastník něčeho zdržel, něco nedělal, nebo naopak aby konal, něco vydal a předložil.

Podle Ústavního soudu zákon nevhodně upravoval situaci, kdy soud prvního stupně zamítne, zastaví nebo odmítne návrh na předběžné opatření, ale žalobce, tedy ten, kdo něco požaduje, se odvolá k soudu druhého stupně. Pokud mu odvolací soud vyhoví, je rozhodnutí po doručení vykonatelné. „Žalovaný, jemuž soud uložil nějakou povinnost, již nemá možnost podat odvolání ani jiný opravný prostředek, přestože se teprve v tomto okamžiku dozví, že je proti němu podána žaloba,“ popsala mluvčí ÚS Jana Pelcová.

#####Žalovaný musí mít možnost právní obrany

Podle generálního sekretáře soudu Tomáše Langáška není problém v tom, že se žalovaný často o žalobě dozví až z nařízení předběžného opatření, pokud o něm rozhodne soud prvního stupně. „Musí však mít alespoň poté možnost právní obrany. Tu zcela pozbývá, pokud předběžné opatření nařídil až odvolací soud,“ uvedl Langášek. Ústavní soudci dali také obecným soudům návod, jak postupovat do schválení nové právní úpravy.

„Z nálezu vyplývá, že pokud se odvolací soud domnívá, že soud prvního stupně nerozhodl správně a měl předběžné opatření nařídit, nemůže předběžné opatření nařídit sám změnou usnesení soudu prvního stupně. Musí toto usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně se svým právním názorem,“ dodal Langášek.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!