Pražské industriální Čakovice zažívají postupný přerod | E15.cz

Pražské industriální Čakovice zažívají postupný přerod

Kdysi převážně průmyslová severní okrajová část hlavního města se přetváří v důsledku rozsáhlé bytové výstavby na obytnou čtvrť, která si však zachovává - vzhledem k opravenému zámku a přilehlému parku - ráz města se svojí atmosférou a bohatou historií.

Na první pohled je evidentní, že místní budou hrdí na opravený zámeček a revitalizovaný přilehlý park. Na zámek především proto, že je po rozsáhlé rekonstrukci stále využívaný. Byl postaven na místě středověké tvrze v první polovině 18. století, od té doby se dočkal několika přestaveb. Významné stavební úpravy nastaly zejména za působení rodu Schoellerů. Ti se podíleli také na dostavbě zámeckého parku, kde postupně vznikl altán, tělocvična a rybníky. V současné době využívá prostory zámku základní umělecká škola, v některých místnostech probíhají společenské akce, zasedá tu místní zastupitelstvo.

Zkrátka, zámek žije. K čakovickému zámku přiléhá relativně rozsáhlý park, který je největší oázou zdejší zeleně. Část je upravována ve stylu parku, část plní funkci biokoridoru. Rybník v parku slouží především k rybolovu. Toto místo je hojně využíváno i v zimě: při vhodném počasí je to totiž ideální místo pro bruslení a sáňkování. Opravdovou raritou je však v Čakovicích kostel sv. Remigia. Sama stavba není nijak významná, je však unikátní díky jménu světce, kterému byla zasvěcena. Jiný kostel svatého Remigia totiž v České republice neexistuje.

#####Průmysl postupně vytlačuje bytová výstavba

Městskou část tvoří katastrální území Čakovice, Miškovice a Třeboradice. Ve všech těchto lokalitách se staví, a v důsledku této rozsáhlé výstavby prochází městská část postupným přerodem z okrajové, poměrně silně industrializované oblasti na čtvrť obytnou. Co se tu za poslední léta zvelebilo? To je otázka pro starostku Alenu Samkovou, která je ve funkci třetí volební období: „Řada akcí je již určitě zapomenuta a je považována za samozřejmost. Zvelebit je silné slovo, ale za nejvýznamnější považuji rozsáhlou úpravu zámeckého parku, rekonstrukci zámečku, rekonstrukci bytového fondu a nové byty v nástavbách. A mohu pokračovat - rekonstrukce radnice, ale třeba jen nové přístřešky na zastávkách MHD.“ Nejvíce investovaných peněz je však podle jejích slov skryto pod zemí.

„Za dobu mého působení na čakovické radnici bylo do země uloženo v podobě kanalizace či vodovodních řadů více než tři čtvrtě miliardy korun. Čakovice totiž měly a dosud bohužel mají velký dluh v této infrastruktuře. Je to téměř neuvěřitelné, ale ještě nyní jsou v naší městské části oblasti, kde není splašková kanalizace,“ pokračuje starostka Alena Samková. Co je naopak velmi dobře vidět, jsou investice do školství. Během posledních let se zde postavila nová mateřská školka pro stovku dětí, další dvě mateřské školky již rekonstrukcí prošly, případně jejich oprava právě probíhá. Přestavby se dočkala i základní škola a díky dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy si Čakovice mohly dovolit postavit novou sportovní halu. Za svoji srdeční záležitost považuje starostka rekonstrukci zámečku, parčíku před zámkem a opravu kostela.

#####Doprava bude i po železnici

Jedním ze základních problémů, které tíží čakovickou radnici, je složitá dopravní situace na území této městské části. Jejímu zlepšení napomůže stavba Pražského okruhu v úseku mezi Satalicemi a Březiněvsí, místní doufají, že se jim alespoň trochu uleví po dokončení Vysočanské radiály, která propojí teplickou a mladoboleslavskou výpadovku a řidiči si přestanou zkracovat cestu přes Čakovice. „Pokud bude současně s Pražským okruhem - nebo možná i o něco dříve - postavena i silnice propojující stanici metra Letňany s ulicí Čakovickou směrem na Přezletice, budeme z nejhoršího venku,“ těší se Alena Samková.

Městská část prosazuje i cestování osob po železnici. Radnice se snaží nejen popularizovat cestování vlakem v rámci pražské integrované dopravy (PID), ale také koná. Právě probíhá změna územního plánu, aby bylo možno vybudovat další železniční zastávku v Třeboradicích, což významně přiblíží vlak sídlišti U zámeckého parku a celé západní části Třeboradic. Pak jej místní budou moci více používat při cestách do centra Prahy.

#####Průmyslové areály mění svoji funkci

V Čakovicích historicky existují tři velká průmyslová centra. Především cukrovar, který byl chloubou této městské části a zasloužil se o rozkvět obce v 19. a 20. století. Areál již má s výrobou cukru jen málo společného, usídlily se tu různé společnosti. Po dlouhých letech stabilizace majetkového uspořádání se nyní jednotlivé objekty opravují. Majitelé si podle slov starostky zaslouží pochvalu za to, že se snaží obnovit původní vnější vzhled budov, i když obsah už je jiný. Na východě Čakovic se rozkládá bývalý podnik ZPA - dnes Impera Park. Je to moderní obchodně administrativní areál, v němž lze též najít firmy různého zaměření. Posledním průmyslovým objektem je třeboradická teplárna. Pražská teplárenská a. s. areál částečně pronajímá, některé objekty prodala, ale základní funkce - výroba tepla - byla zachována.

#####I letos se bude dále stavět

Na rok 2010 připravuje radnice stavbu nové služebny městské policie a výstavbu 16 nových bytů v nástavbách bytových domů spolu s rekonstrukcí stávajících bytů v těchto domech. Developeři chtějí stavět hlavně a jen bytové domy. Teď se v souvislosti s hospodářskou recesí velké devoleperské projekty sice významně přibrzdily, ale Alena Samková to bere jako spíše dobrou zprávu pro městskou část.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!