Přípravu rychlostní komunikace R35 komplikují spory o trasu | E15.cz

Přípravu rychlostní komunikace R35 komplikují spory o trasu

V současnosti asi nejdiskutovanější připravovanou dopravní stavbou je úsek rychlostní komunikace R35, který vede krajinou Českého ráje. Proti stavbě se zdvihla vlna odporu, která však nezastírá, že nějaké dopravní řešení bude nutné najít. Nejspíš to v každém případě bude kompromis mezi různými zájmy. Jak vypadá situace v této chvíli a co R35 přinese případně vlastníkům a zájemcům o nemovitosti v Českém ráji?

?

Historie této dopravní stavby sahá až do počátků devadesátých let minulého století. Tehdy na mapách vznikl záměr transevropské dálnice Berlín-Istanbul, který je někdy prezentován v médiích dokonce ve variantě Hamburk Istanbul. Velkorysý projekt Evropské unie se postupně posunul do stadia, kdy se očekává jeho konkrétní realizace. Vnitrostátní tlak na výstavbu rychlostní komunikace zesiluje stejným tempem, jakým se přeplňuje dálnice D1. Nová komunikace by totiž této přetížené tepně republiky měla značně ulevit a hlavně v budoucnu umožnit její rozsáhlejší, již dnes nezbytnou rekonstrukci. Konkrétní trasování nové R35 však prochází v těsné blízkosti Českého ráje a to zapříčinilo vážné neshody.

#####Superseverní varianta už definitivně skončila

Veřejnosti byly odtajněny tři varianty silnice R35 v úseku mezi Turnovem a Jičínem. Dnes je již prakticky definitivně zamítnuta takzvaná superseverní varianta, která by vedla od Železného Brodu na Semily, Lomnici nad Popelkou a dál na Jičín. Města v tomto koridoru by snadnější dopravní přístup v podstatě uvítala, ale obrovským problémem jsou složité geologické podmínky, velká údolí, která by bylo nutné překlenout obrovskými a nákladnými mosty. Překážely by také rozsáhlé lesní plochy, které by bylo nutné vykácet. Dálnice vedená tímto koridorem by sice zrychlila cestu do Krkonoš a Jizerských hor, ale její cena a ekologické náklady brání snadné realizaci. Ve hře tedy dnes zůstává již jen takzvaná severní a jižní varianta.

#####Severní varianta má nejvíce odpůrců

#####Jižní trasa odrazuje svou délkou

Odpůrci severní varianty prosazují druhou, takzvanou jižní trasu. Ta by vedla od Mnichova Hradiště směrem na Sobotku a pak na Jičín, odkud by mohla pokračovat přes Hradec Králové a Brno dále až do exotického, orientálního Istanbulu. Profil krajiny v těchto místech klade silnici menší překážky a konkrétní trasování je vzdálenější od jádra Českého ráje. Zásadní nevýhoda spočívá v tom, že tato varianta je o nějakých 20 kilometrů delší než navrhovaná severní. Vážně se tedy musí vzít do úvahy námitka, že řidiči si budou dál zkracovat cestu po původní silnici údolím Libuňky, která by ostatně stejně musela být za cenu dalších finančních nákladů kompletně rekonstruována a tak jako tak vybavena obchvaty obcí.

V nákresech existuje dokonce jakási superjižní varianta, která počítá s tím, že by se dálnice z Německa napojovala přes Šluknovský výběžek, pokračovala kolem České Lípy na Mnichovo Hradiště a dál na Jičín. R35 by se vyhnula dopravně již dnes přetíženému Liberci a její délka by byla dokonce kratší než u stávající jižní a severní varianty. O tomto alternativním projektu však zatím není příliš slyšet.

#####Konečné řešení je zatím v nedohlednu

Celý spor je momentálně nerozhodnutý, ale hledání odpovědi, kudy R35 povede, nebude trvat už příliš dlouho. Nějaké řešení musí být vybráno už kvůli tomu, že obce si potřebují vyřešit své územní plány a že neúměrně mnoho míst je postiženo stavební uzávěrou. Přetížená D1 nevydrží věčně, stejně jako nervy a zdraví obyvatel auty zahlcené silnice mezi Turnovem a Jičínem. Nezanedbatelný tlak jistě vyvíjí na mezinárodní úrovni i bruselská administrativa EU. Mírným favoritem stále zůstává severní varianta už proto, že kromě ministerstva životního prostředí ji prosazuje většina státních a krajských institucí. Definitivní určení trasy R35 nepochybně významně ovlivní trh s nemovitostmi v Českém ráji. V každém případě se nejspíš dočkáme dalšího rozvoje rekreace a turistiky v údolí řeky Libuňky. Obce na trase mezi Turnovem a Jičínem se dopravně uklidní a nabídnou zajímavé nemovitosti. Český ráj z této oblasti dělá atraktivní zónu.

Důležité je i to, že si většina obcí bude moci dořešit své územní plány, a tak logicky vzniknou nové možnosti výstavby a rozvoje. Významné uklidnění dopravy by R35 měla přinést i do Turnova. Jakákoli varianta bude mít nesmírně pozitivní přínos pro Jičínsko. Tento mikroregion je momentálně dopravně obtížně dostupný prakticky ze všech směrů. Přitom zdejší krajina je nádherná a stále neobjevená. Nabízí skvělé možnosti pro bydlení nebo rekreaci. Dopravní nedostupnosti Jičínska odpovídají také nižší ceny nemovitostí a početná aktuální nabídka domů ve všech kategoriích. Rychlostní komunikace tento region otevře novým zájemcům o bydlení zejména proto, že bude snadno dostupná z Prahy, Liberce a Hradce Králové. Superjižní varianta by podobně mohla přivést zájemce o bydlení do překrásného kraje kolem České Lípy. I zde se jedná o oblast z hlediska poptávky po realitách zatím neobjevenou, a tudíž tu můžete nakupovat za zajímavé ceny při nadstandardním výběru. Současný urputný boj o konkrétní trasování R35 Českým rájem snad nakonec přinese ten nejlepší možný kompromis. Z hlediska dopravní infrastruktury však bude R35 určitě značným přínosem.

*

#####Blýská se na lepší časy?

Daleko konstruktivnější než před nedávnem na Kozákově prý byla druhá veřejná prezentace variant vedení trasy rychlostní silnice R35 přes území Libereckého kraje v Turnově. Krajský úřad se na ni připravil daleko důkladněji, přizval tým zpracovatelů studie, takže příznivci i odpůrci dálnice dostali poprvé dostatek konkrétních informací. Informovala o tom turnovská starostka Hana Maierová.

Ve hře zůstávají tři varianty. Kraj chce nejvhodnější z nich vybrat do konce letošního roku. Nová čtyřproudá silnice R35 z Turnova na Jičín zlepší spojení do sousedního Královéhradeckého a dále Pardubického kraje. Turnovské zastupitelstvo už koncem června odhlasovalo podporu jižního koridoru dálnice od Mnichova Hradiště, avšak s podmínkou, že bude vybudována výpadová silnice na Semily mimo centrum města a opravena stávající silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem včetně obchvatů některých obcí. „Zpracovatelé studie nás ujistili, že s těmi stavbami projekt počítá,“ dodala starostka. V září se podle ní zastupitelé k dálnici ještě jednou vrátí. Dosud totiž zcela jednoznačně nezavrhli ani možnost vést dálnici centrem Turnova tunelem pod Výšinkou.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!