Prodej panství rodu Battagliů v jižních Čechách | E15.cz

Prodej panství rodu Battagliů v jižních Čechách

Takřka unikátní soubor nemovitostí představovalo panství šlechtického rodu Battagliů, jehož prodeje se ujala společnost Naxos. Panství Battagliů patřilo třem rakouským rodinám a byl to velmi neobvyklý soubor čítající kolem 200 hektarů lesů, zhruba 150 hektarů polí, louky a také pět rybníků.

Výnos z hospodářské činnosti na takovém majetku je vždy do značné míry závislý na vnějších vlivech, především na počasí a na situaci na trhu se dřevem, rybami či zemědělskými komoditami. Největší zisk bylo možné očekávat z lesů a rybníků. „Nikdo z pozůstalých ale nechtěl na panství hospodařit. Proto požádali svého dlouholetého přítele, zda by jim majetek spravoval,“ říká člen představenstva společnosti Naxos a jeden z předních odborníků na realitní trh Libor Nevšímal. Správce ale podnikal především v Praze, a nemohl tak na majetek Battagliů stále dohlížet. Ukázalo se, že panství nevynáší a je spíše prodělečné. Proto se je majitelé nakonec rozhodli prodat.

#####Prodej se neobešel bez podrobného rozboru

Přípravy prodeje začaly na jaře 2007. Byl to poměrně kompaktní, i když ne úplně scelený, soubor pozemků, byť se nacházel v pěti různých katastrálních územích. Nevýhodou byla především rozsáhlost majetku a potřeba prodat jej nejlépe jako celek. Prvním krokem byla vstupní analýza. „Rozdělili jsme soubor na jednotlivé typy pozemků. Stanovili jsme jejich ceny, a to především s ohledem na jejich stav, velikost a míru celistvosti. U lesů jsme brali v úvahu stáří a složení porostů i náročnost hospodaření na nich - podloží, svažitost terénu a také přístupnost. Obdobným způsobem jsme vyhodnotili i ostatní pozemky. Pro jednání se zájemci byla stanovena cena na úrovni 50 milionů korun,“ popisuje přípravy dražby Libor Nevšímal. Reálná návratnost investice byla velmi dlouhá a činila zhruba čtyři procenta ročně, pokud by se na panství hospodařilo.

#####Pole, louky a lesy mají trvalou hodnotu

Při hledání vhodných zájemců využila společnost Naxos kromě nepřímého oslovení prostřednictvím médií beze zbytku i své databáze - jak původní, tak i ty, které byly vytvořeny speciálně v souvislosti s tímto obchodním případem. „Zaměřili jsme se jak na subjekty s volným kapitálem z řad finančních investorů, jejichž zájmům mohl tento majetek vyhovovat, tak na strategické investory podnikající v příslušných oblastech,“ pokračuje Libor Nevšímal. Transakci však zkomplikoval požadavek klienta, aby panství bylo prodáno jako společnost s ručením omezeným. Tím se okruh zájemců zúžil, protože téměř každý by dal raději přednost koupi nemovitého majetku. „Důvody, kvůli kterým naši klienti preferují prodej obchodního či akciového podílu, jsou vesměs daňové, a to především ve vazbě na daň z příjmu. Takováto transakce ale samozřejmě znamená větší míru rizika pro kupujícího,“ vysvětluje Libor Nevšímal. Je prý totiž třeba posoudit nejenom předmětný majetek, ale i vše, co se týká příslušné s. r. o. či a. s. Velká část možných zájemců je tím vyloučena, protože obdobným transakcím se vyhýbají. Rovněž banky raději úvěrují koupi majetku než společnosti. Přesto se Naxosu podařilo najít pět zájemců. Ti skutečně vážní byli z řad finančních investorů. Jejich cílem bylo spíše uložení peněz do majetku, jehož hodnota je stabilní, než výnosy z hospodaření. Jednání trvala tři čtvrtě roku a další nečekané komplikace způsobilo počasí. V roce 2007 přišla velká sucha, a tak z padesáti procent vyschly rybníky, takzvané „nebesáky“, jejichž jediným zdrojem vody jsou deště. Navíc uragán poničil lesy. Přesto všechno se nakonec podařilo panství na jaře 2008 úspěšně prodat za 55 milionů korun. Koupilo je sdružení fyzických osob s úmyslem vybudovat si postupně své „panství“ a následně se na ně i se svými rodinami přemístit a hospodařit na něm.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!