Profesionalizace realitního obchodu pokračuje | E15.cz

Profesionalizace realitního obchodu pokračuje

Profese realitního makléře prošla bombastickým vývojem. Začínala před dvaceti lety na nule, neboť předtím se s nemovitostmi prakticky neobchodovalo. Lidé v této branži se neustále profesionalizují, zvyšuje se počet škol a institutů, které se věnují vzdělávání. Velké realitní kanceláře vychovávají nové uchazeče o obor samostatně.

Před dvaceti lety vznikla zcela nová profese, která začala realizovat obchody za miliardy korun, eur, dolarů. Na druhou stranu ale také zůstala řada zklamaných a podvedených osob, které se dostaly do drápů drsných rádoby makléřů v neférovém realitním obchodě. Ale s nemovitostmi tu obchodují všichni. Stačí nahlédnout do obchodního rejstříku, kde u každé druhé společnosti jeden z bodů činnosti je prodej a pronájem nemovitostí. Zdá se, že je to nejjednodušší profese, kterou může vykonávat každý. Jako první se soustavnějším vzděláváním osob v tomto oboru začala zabývat Asociace realitních kanceláří (ARK), která byla založena v roce 1991.

Prakticky od svého vzniku usiluje o to, aby živnost realitního makléře patřila mezi živnosti vázané. Aby výkon této profese byl podmíněn určitým vzděláním a praxí, stejně jako je tomu ve většině zemí Evropské unie. Prosadit tento plán se zatím nepodařilo, vzdělávání osob v tomto oboru je roztříštěné. Do dnešní doby neexistuje pro zákazníky v ČR žádné celostátní objektivní měřítko, které by oddělilo kvalitní makléře od těch nekvalitních.

#####Možnosti ke vzdělávání makléřů jsou široké

Kvalitní realitní makléř musí být vzdělaný v oboru stavebnictví, oceňování, musí mít znalosti z nemovitostního práva, pochopitelně musí - a to je zásadní - najít to ideální, co hledá klient. Musí prokázat schopnost pracovat s aktuálními informacemi na trhu, být znalý místních podmínek… V současné době není tolik obchodů, a tak právě může nastat čas soustavně se věnovat vzdělávání v oboru. Dnes na českém trhu nabízí mnoho realitních kanceláří nějakou formu vzdělávání a certifikaci pro své makléře. Ministerstvo školství uvádí, že má ve své evidenci pro tuto profesi přes 30 akreditací.

Ale není to jediné místo, kde může být akreditace realitnímu obchodu udělena. Vysoká škola ekonomická v Praze ve svém Institutu oceňování majetku vychovává pro tento obor znalce. O profesionalizaci pracovníků na realitním trhu též usilují sítě realitních kanceláří. Společnost RE/MAX se rozhodla změnit zaběhnutá pravidla na českém realitním trhu a podpořila vznik první nezávislé celostátní certifikace makléřů podle mezinárodních norem ISO. Certifikace ISO by měla být dokladem odborné úrovně konkrétních makléřů, ne tedy pouhým firemním oprávněním, za nímž může být skryta rozdílná úroveň pracovníků.

O totéž se snaží Asociace realitních kanceláří ČR spolu s Certifikačním ústavem VŠE. Další mezinárodní síť realitních makléřů Century 21 též nenechává vzdělávání svých makléřů náhodě. Institut Franka Dysona je jedním z dalších míst, kde se profesionalizaci realitního makléře věnují. Studium probíhá a první absolventi teprve do praxe vstoupí. Studenti čerpají z mezinárodních zkušeností svého zakladatele, aby přispěli k růstu společenské prestiže profese. A profesionálové, již prověření svojí pracovní náplní, se vzdělávají neustále.

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) má ve světě své renomé a má taky českou pobočku se svými reprezentanty. Jak vidno, stav se mění k lepšímu. Nadále a neustále bude platit: Certifikace a vzdělávání realitních makléřů přispěje ke zvyšování kvality služeb, které realitní kanceláře poskytují svým klientům. A dodržování etických pravidel v realitním obchodě je to zásadní, co by každý makléř měl mít v sobě, vždyť zde jako v každém oboru platí, že vše záleží především na lidech.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!