Projekt Pražská nádraží může oživit celé městské čtvrti | e15.cz

Projekt Pražská nádraží může oživit celé městské čtvrti

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Novému využití nádražních budov v Praze se bude věnovat výstava v Galerii Jaroslava Fragnera, která se bude konat 7. až 13. března v rámci projektu Pražská nádraží ne/využitá. Vystaveny budou projekty proměny významných pražských drážních areálů od předních architektonických ateliérů. Mezinárodní odborná konference na toto téma se uskuteční 8. března na pražském magistrátu, kam bude mít zdarma přístup i veřejnost. Hledat se bude vhodná náplň pro smíchovské, bubenské či Masarykovo nádraží,“ uvedli organizátoři akcí.

Nádraží, která někdy již ztratila svou dopravní funkci, totiž spojuje výhodné umístění, na němž závisí rozvoj a urbanistické řešení celých městských čtvrtí. Navíc sama nabízejí nezaměnitelnou a hodnotnou architekturu. „Jsme velmi rádi, že se do akce vedle Magistrátu hlavního města Prahy zapojilo rovněž Ministerstvo dopravy ČR i České dráhy. Je to pro nás důkazem, že přítomnost a budoucnost nádražních nemovitostí jsou v popředí zájmu zástupců státní správy i samosprávy,“ řekl Dan Merta, šéf Galerie Jaroslava Fragnera, která je společně s Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT a občanským sdružením Tady není developerovo hlavním organizátorem projektu.

Mezinárodní konference je považována za zahájení mezioborového dialogu o dalším využití nádražních a industriálních lokalit podobného typu na území Prahy. Své příspěvky přednesou Benjamin Fragner (Výzkumné centrum průmyslového dědictví), Richard Biegel (FF UK), Tomáš Hudeček (náměstek primátora), architekti Jiří Střítecký (A 8000), Jan Sedlák (FA ČVUT) či Pavel Kalina (FA ČVUT). Své zkušenosti budou prezentovat Christoph Hrncir (Stadt Wien - Rakousko), Vanessa Miriam Carlow (COBE - Dánsko), Dieter Polkowski (BSU Hamburg - Německo), Carlos Baztan Lacasa (Ayuntamiento de Madrid – Španělsko) a Jeroen Dirckx (KCAP - Nizozemí).

„Naše hlavní město v současnosti prochází velmi dynamickým, ale z urbanistického i architektonického hlediska často sporným vývojem. Ohrožený objekt Nákladového nádraží Žižkov je jedním z příkladů. Konference a výstava si kladou společný cíl, a to usilovat o revitalizaci těchto lokalit a jejich zachování v rámci kulturního dědictví. Naší snahou je najít řešení, jak maximálně efektivně využít potenciál těchto historických ploch k prospěchu široké veřejnosti namísto jejich likvidace,“ líčí Benjamin Fragner. Během konference bude možnost se inspirovat úspěšnými revitalizacemi dopravních a industriálních areálů také v partnerských městech Prahy a předních evropských metropolích jako Hamburk, Kodaň, Madrid, Rotterdam či Vídeň.

Nevyužité nádražní plochy mohou posloužit jako příležitost dalšího možného rozvoje města, pro vznik moderních čtvrtí s občanskou vybaveností, zelení, šetrnou dopravou a nápaditou architekturou vzešlou na základě veřejné diskuse z urbanistických a architektonických soutěží. Rizikem se však stává jejich další možný osud pouze v rukou developerských společností.

Například Nákladové nádraží Žižkov je ukázkou významné funkcionalistické stavby z 30. let minulého století, což si uvědomuje i Ministerstvo kultury. To by mělo v nejbližších dnech rozhodnout o tom, zda stavbu (znovu) prohlásí za chráněnou památku či nikoli. Tento akt by měl být zásadní ve sporu mezi památkáři, architekty a vlastníkem a rozhodnout o dalším směřování. Někteří označují budovu za jedinečnou ukázku meziválečné industriální architektury, jiní poukazují na její obrovské rozměry, které jsou ve statutu památkové péče nevyužitelné, neudržitelné a v podstatě ochranu vylučují.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery