Propad kompenzuje vyšší zájem o zpětný leasing | E15.cz

Propad kompenzuje vyšší zájem o zpětný leasing

Trh nemovitostí zažívá stagnaci, neplatí to však o leasingu nemovitostí. Nižší podíl financování nových investic kompenzuje zvýšený zájem o zpětný leasing. „Tento typ financování má určitá specifika,“ říká Petr Fišer, ředitel divize nemovitostí UniCredit Leasing.

Co si vlastně máme představit pod pojmem zpětný leasing?

Zjednodušeně řečeno při zpětném leasingu vlastník nemovitost odprodá leasingové společnosti, a pak ji postupně splácí po různě dlouhou dobu. Po vypršení leasingové smlouvy a vyrovnání všech závazků plynoucích ze smlouvy o zpětném leasingu přechází majetek zpět do vlastnictví nájemce – původního vlastníka. Majetek tedy na dobu leasingu deiure mění vlastníka, ale uživatel zůstává stále stejný.

Jak se určuje cena nemovitosti financované zpětným leasingem?

Cena takovéto nemovitosti vychází z aktuální tržní ceny, kterou pomůže určit znalecký posudek zpracovaný podle interní metodiky UniCredit Leasing.

Kdy je vhodné zpětný leasing využít?

Z našich zkušeností je nejčastějším impulzem pro zpětný leasing nemovitostí restrukturalizace dlouhodobého financování firmy nebo řízené posílení firemního cash flow. Smyslem zpětného leasingu je umožnit rozvoj firmy bez dalšího zatížení financováním z cizích zdrojů. Pro řešení nestálé finanční situace firmy, která může být zapříčiněna například nerovnoměrným pracovním vytížením, je zpětný leasing vhodnou alternativou k rychlému uvolnění finančních prostředků, přičemž zde musím připomenout, že zpětný leasing je možné využít nejen u nemovitostí, ale také v případě strojů a zařízení nebo celých technologických celků. Pro uzavření kupní a současně leasingové smlouvy není vždy nezbytné, aby majitel nemovitosti poskytoval zajištění, které by musel poskytovat při získávání finančních prostředků jinou cestou, například úvěrem.

[file:4529:small:right]

Není jednodušší získat finanční prostředky z úvěru?

V případě, že se podnikatel rozhoduje mezi úvěrem a zpětným leasingem, aby získal finanční prostředky, je třeba, aby se rozhodl mezi uvolněním stávajícího majetku a získáním nového kapitálu. Podle pravidel BASEL II zohledňují financující společnosti ve svých úvěrových sazbách rizikový profil firmy. V zájmu žadatele o úvěr je tedy vlastnit co nejméně hmotných aktiv, aby získal lepší hodnocení. Je tedy výhodnější nemovitost odprodat a získané finanční prostředky reinvestovat do rozvoje firmy. V některých případech se vyplatí tato strategie posilování cash flow spíše než klasický úvěr.

Co přinese zpětný leasing z daňového pohledu?

Velkou výhodou je možnost odpočtu nákladů na zpětný leasing z daní. Část leasingové splátky tvořená leasingovým nájemným je plně daňově uznatelná. Z čistě finančního pohledu je leasing položkou, která se nezapočítává do celkové rozvahy společnosti. Nezanedbatelnou výhodou jsou jednoduchá administrativa a doplňkové služby.

Jaký je zájem o zpětný leasing v UniCredit Leasing?
Podle výsledků za první pololetí roku 2009 objem obchodů nemovitostí financovaných zpětným leasingem v UniCredit Leasing zaznamenal nárůst o sto procent. Za tento vývoj vděčíme paradoxně finanční krizi, která bankovní instituce nutí k mnohem větší obezřetnosti. Proto podnikatelé sahají k alternativním formám financování, mezi něž také patří zpětný leasing nemovitostí. Dalším důvodem nahrávajícím nárůstu zpětného leasingu nemovitostí je také změna postoje vůči zadlužování.

Filozofie fiskální konzervativnosti si v dnešní době získává mnoho příznivců v řadě podniků. Firmy si nechtějí brát úvěry z obavy z přílišného zadlužení, a proto se přiklánějí k získávání peněz z již vlastněného majetku. Nespornou výhodou také je, že se pronajatého majetku nezbaví a mohou jej dále využívat.

Můžete uvést příklad projektu zpětného leasingu?

Jedním z konkrétních významných projektů, který jsme realizovali v poslední době, byl zpětný leasing výrobního areálu pro společnost TPS PARK JH s. r. o. v Jindřichově Hradci nebo projekt elektrovoltaické elektrárny v západočeském Holýšově.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!