První bezplatný realitní aukční systém spustil provoz | E15.cz

První bezplatný realitní aukční systém spustil provoz

V polovině listopadu 2010 zahájil provoz aukční systém rAukce (www.raukce.cz) jako první český bezplatný realitní portál. Gestorem tohoto projektu je předseda České asociace dražebníků Jiří Bureš. Ten nám také řekl, proč a jak tento projekt vznikl.

V polovině listopadu 2010 zahájil provoz aukční systém rAukce (www.raukce.cz) jako první český bezplatný realitní portál. Gestorem tohoto projektu je předseda České asociace dražebníků Jiří Bureš. Ten nám také řekl, proč a jak tento projekt vznikl.

Neměníte trochu vaši profesi, když se nyní zabýváte elektronickými aukcemi?

O elektronizaci dražeb se Česká asociace dražebníků snaží již od roku 2002, kdy navrhla MMR, které vykonává státní dozor v oblasti dražeb, novelu zákona o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb., v platném znění). Tato novela zahrnovala možnost provádění veřejných dražeb po internetu. Elektronizaci dražeb podpořilo i tehdejší ministerstvo informatiky, které tuto problematiku zahrnulo do tzv. Bílé knihy o rozvoji elektronického obchodu. Přiznám se, že jsem byl optimista, když jsem se naivně domníval, že se nám elektronizace dražeb podaří. Jiní si s tím i s absencí legislativy v oblasti elektronických dražeb či aukcí nelámali hlavu a začali budovat aukční systémy.

Tedy elektronické aukce v naší legislativě nejsou právně zakotveny…

Jedinou iniciativou pro elektronické aukce byla směrnice Evropské komise v oblasti veřejných zakázek, která musela být implementována do naší legislativy. V zákoně o veřejných zakázkách (zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění) je definována elektronická aukce. Jedná se o elektronický nástroj, pomocí kterého se „nakupují“ stavební práce, dodávky či služby. Podobně fungují i elektronická tržiště, kde subjekty veřejné správy nakupují informační a komunikační technologie do výše dvou milionů korun. Dražba má však podobu prodejní aukce, nikoli výše uvedených nákupních aukcí.

Jaká byla vaše představa o elektronické dražbě?

V novele zákona o dražbách jsme umožnili všechny úkony provádět elektronicky. Kromě zapsání se na dražbu elektronickým podpisem by i licitace probíhala elektronicky v rámci zabezpečeného systému organizátora elektronických dražeb, který by musel mít licenci a byl regulován státním dozorem. Výhodou by byly nejenom nižší náklady na elektronickou dražbu, která by mohla probíhat i několik dnů či týdnů, ale byly by odstraněny pletichy, jejímiž svědky jsme často na klasických dražbách.

Takže nakonec místo elektronických dražeb zde máme elektronické aukce?

Ano, a bohužel snahy o změnu legislativy mě stály sedm let, které jsem mohl věnovat elektronickým aukcím. Až na přelomu let 2008 a 2009 jsem se rozhodl, že se pokusím vybudovat specializovaný aukční systém, kde by se obchodovalo s realitami. Byla to i reakce na tehdejší boom různých aukčních systémů. V té době Českou asociaci dražebníků kontaktovali nejenom nespokojení uživatelé těchto systémů, ale i orgány činné v trestním řízení. Těžko se jim vysvětlovalo, že se jen obtížně mohou bránit, když podepsali jakýsi vágní dokument či obchodní podmínky aukce. Dokonce naši asociaci kontaktovala kriminální policie ve věci tzv. klikacích elektronických aukcí, kde dochází ke specifickému typu podvodu, který je ovšem dle současné legislativy prakticky nepostižitelný.

Elektronické aukce nemovitostí v ČR provozuje několik subjektů. Podle jakých kritérií by si je uživatel měl vybírat?

Prodej realit má velkou řadu specifických zvláštností. Tak například jestliže prodej movité věci (např. dětského kočárku) je možné uskutečnit tím, že se na dálku uzavře v ústní podobě kupní smlouva, potom v případě prodeji nemovitosti takto postupovat nelze. Osobně bych nedoporučoval elektronické aukční systémy, které „obchodují se vším“, protože v oblasti nemovitostí mohou fungovat pouze jako inzertní realitní servery. Kupující vlastně ani pořádně neví, co kupuje, protože zde nejsou údaje z listu vlastnictví vedeného příslušným katastrálním úřadem. Tak se sice můžete stát vítězem aukce na prodej chaty v krásné lokalitě, ale při uzavírání kupní smlouvy zjistíte, že kupujete chatu bez přilehlého pozemku. Nebo se nemusíte domluvit s druhou stranou o způsobu úhrady kupní ceny. To vše by měl ošetřit aukční řád. Samozřejmě otázkou jsou i náklady na prodej či koupi nemovitosti.

V čem spatřujete výhody vašeho realitního aukčního systému rAukce?

První výhodou je to, že je zcela zdarma. Neznám jediný realitní aukční systém v ČR, kde by se za nákup či prodej realit neplatil žádný poplatek či provize. Cílem je totiž přesvědčit co nejširší veřejnost o výhodách elektronické aukce. Další výhodou jsou zcela jasné a podrobné podmínky obchodování na tomto serveru, stanovení práv i povinností všech jeho uživatelů, kteří zde mohou vystupovat jak v roli kupujících (účastníků aukce), tak i prodávajících (vyhlašovatelů aukce). Z pohledu prodávajícího je velmi zajímavým nástrojem tzv. limitní cena, kdy pod tuto výši nelze prodat na aukci nemovitost a současně prodávající může snižováním této limitní ceny dosáhnout pro obě strany přijatelnou aukční cenu.

Jaký je zájem o rAukci?

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!