Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Jako vlastník bytu, který pronajímám, jsem nezajistil zpřístupnění bytu pro odečet poměrových měřidel spotřeby tepla a vody. Jsem za to jako vlastník zodpovědný, a jakým způsobem mám být informován, stačí informace na nástěnce? Co znamená termín prokazatelně informován?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

Jako vlastník bytu, který pronajímám, jsem nezajistil zpřístupnění bytu pro odečet poměrových měřidel spotřeby tepla a vody. Jsem za to jako vlastník zodpovědný, a jakým způsobem mám být informován, stačí informace na nástěnce? Co znamená termín prokazatelně informován?

Tedy kontaktovat příslušnou firmu, která odečty a rozúčtování těchto nákladů provádí, a domluvit se buď na tzv. samoodečtu, tedy že nahlásí příslušná data této firmě sám, nebo na individuálním odečtu firmou, což je ovšem za úhradu. Tento samoodečet lze použít například u vodoměrů, nikoli však u trubičkových poměrových měřidel spotřeby tepla, neboť tam je nutná výměna těchto trubiček s novou náplní tekutiny. Stejný postup pro zpřístupnění bytu platí i pro výměnu uvedených měřidel spotřeby vody a tepla.

Zajímá mě otázka zániku členství v bytovém družstvu po převodu bytu do vlastnictví. V §24, odst. 9 zákona o vlastnictví bytů v platném znění se píše: „Převodem jednotky podle odstavců 1–8 zaniká členství nabyvatele v družstvu bez práva na vrácení členského podílu připadajícího na jednotku, případně základního členského vkladu, pokud byl zdrojem financování domu s převáděnými jednotkami. Členství v družstvu však nezaniká, jestliže majetková účast člena v družstvu i po převodu jednotky dosahuje alespoň výše základního členského vkladu.“ Jak zjistím, zda mi podle tohoto zákona členství v bytovém družstvu po převodu bytu do vlastnictví zaniklo?

Otázka členství by měla být uvedena ve smlouvě mezi družstvem a vámi o převodu jednotky (bytu) do vašeho vlastnictví. V případě, že vám jako členu družstva zůstal u tohoto družstva složen základní členský vklad (může být i nízký – například ve výši 100 korun, ale nutno odlišit od členského podílu), vaše členství dle zákona o vlastnictví bytů nezaniká (viz vámi uvedený § 24, odst. 9 tohoto zákona). Pokud by nebyla tato skutečnost uvedena ve smlouvě o převodu, doporučujeme obrátit se s dotazem přímo na družstvo.

Pokud vaše členství trvá a chcete jej ukončit, je to možné buď dohodou s družstvem, nebo vystoupením. Ukončení členství v družstvu je vždy řešeno ve stanovách bytového družstva. Před případným rozhodnutím o ukončení vašeho členství v družstvu bych doporučoval seznámit se s tím, jaké výhody členství může přinášet. To je u každého bytového družstva různé. Vposlední době se některá bytová družstva vrací k výstavbě bytů – i když dnes bez státní podpory. I tak mohou nabízet o něco nižší ceny pro své členy než ostatní developeři.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!