Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Postupuje realitní kancelář správně, pokud chce zaslat peníze na účet prodávajícího již po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí? Zajímalo by mě, jaké jsou další kroky v případě, že katastrální úřad tento návrh zamítne.

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

Postupuje realitní kancelář správně, pokud chce zaslat peníze na účet prodávajícího již po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí? Zajímalo by mě, jaké jsou další kroky v případě, že katastrální úřad tento návrh zamítne.

Máte oprávněnou obavu. Pokud totiž katastrální úřad návrh z jakýchkoli důvodů zamítne, může nastat problém. Ocitnete se totiž v situaci, kdy prodávající bude mít peníze i nemovitost a vy prakticky nic. Pokud nebude prodávající ochoten spolupracovat při nápravě chyb návrhu na vklad, pro které byl katastrálním úřadem zamítnut, budete se muset obrátit na soud, aby neoprávněně nabyté peníze byly vráceny. Náprava vzniklého stavu může trvat poměrně dlouho.

Aby se takovým situacím předcházelo, doporučuje se deponování příslušné finanční částky za nemovitost na neutrálním účtu do doby vkladu. Jedná se o nástroj využívaný k tomu, aby byla oběma stranám obchodu zajištěna jistota, že prodávající dostane kupní cenu a kupující nemovitost. K tomu slouží úschova například u notáře, advokáta, u realitní kanceláře nebo bankovní úschova.

V našem bytovém domě nám (pro společenství vlastníků jednotek) správce domu - realitní kancelář v souladu s příslušnými normami zajišťuje periodické revize a případné následné opravy elektrických rozvodů ve společných prostorách domu. Jak je tomu v jednotlivých bytech? Kdo je zde odpovědný za řádný stav elektrorozvodů?

Zde se vychází zejména z obecně definované odpovědnosti vlastníka za jeho majetek. V případě bytů v osobním vlastnictví je za řádný stav elektrorozvodů v bytě odpovědný vlastník jednotky (tj. bytu). V případě nájemních bytů - například v domě, který vlastní fyzická či právnická osoba a kde jsou nájemní byty, je tato odpovědnost na majiteli domu. Pokud je nám známo, pro byty neexistuje povinnost provádění elektrorevizí - nicméně vycházíme-li z uvedené odpovědnosti majitele bytu či celého bytového domu, lze doporučit alespoň jednou za pět let provést kontrolu stavu elektrorozvodů v bytech.

Toto opatření má jednoznačně preventivní charakter a odstranění případných závad snižuje riziko vzniku požáru. Také všem pronajímatelům lze jen doporučit, aby při každé změně nájemce nechali provést takovou kontrolu elektrorozvodů v bytě. Nicméně nejen vlastník užívající svůj byt, ale ani nájemce nesmí vzhledem k daným parametrům přetěžovat rozvody nadměrnými odběry elektrické energie.

Podle tzv. „chodníkové“ novely zákona o pozemních komunikacích odpovídá za úklid chodníků nyní majitel pozemku, na němž se chodník nachází. Kdo má za povinnost uklízet u panelového domu schody (či šikmý nájezd), které vedou od vchodu domu k chodníku?

Zmíněná novela (zákon č. 97/2009 Sb.) nejde do takových podrobností. Ta přenesla povinnost starat se o úklid chodníku (zejména odklízení sněhu) z vlastníků přilehlých nemovitostí na vlastníky chodníků, což jsou většinou obce. Zde můžeme poradit jen jedno: chcete-li snížit riziko úrazu osob, které tudy vcházejí či vycházejí z domu, respektive předejít stížnostem obyvatel vašeho domu (což bychom jednoznačně doporučili), pak zajistěte, aby ten, kdo uklízí společné prostory v domě - úklidová firma či jedinec (a ještě minulou zimu měl za povinnost uklízet od sněhu celý chodník před domem), se i nadále staral o úklid schodů či šikmých nájezdů, popř. ještě dva tři metry dále, je-li tam předzahrádka, aby byl sníh odklizen až k chodníku, který vede souběžně s domem a je udržován obcí.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!