Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

Zajímám se o koupi nemovitosti. Na adrese této nemovitosti má přítel současného majitele hlášené sídlo firmy, které nechce ani v budoucnu měnit. Přes všechna ujištění o jeho bezúhonnosti mám obavu, zda by z toho pro mne nemohla vyplývat přeci jen nějaká rizika. Na druhou stranu nechci dělat zbytečné problémy.

Je otázkou, na základě čeho má v nemovitosti přítel současného majitele hlášeno sídlo firmy. „Hlášení“ samo o sobě má jen evidenční charakter. Jde-li o obchodní společnost, vyžaduje zpravidla rejstříkový soud buď nájemní smlouvu nebo souhlas majitele. Zatímco souhlas lze kdykoli odvolat, u nájemní smlouvy záleží na podmínkách smlouvy, zda, jak a kdy lze nájem vypovědět.

Rozhodla jsem se uzavřít s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu. Jaký rozsah služeb by mi v takovém případě měl být nabídnut? Platí, že čím víc služeb, tím důvěryhodnější firma?

Solidní realitní kanceláře, které se řídí zásadou, že spokojený klient se vrací, popř. doporučuje realitní kancelář, kde byl spokojen, svým známým, nabízejí při uzavření exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy v podstatě kompletní zajištění průběhu celého obchodu. Členové Asociace realitních kanceláří České republiky při exkluzivní smlouvě po domluvě s klientem standardně zajišťují mimo jiné tyto činnosti: vstupní prohlídku nemovitosti, posouzení reálné tržní ceny, prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů, zpracování textových a grafických výstupů (podklady pro inzerci), organizaci prohlídky nemovitostí s vyhledanými zájemci, přípravu podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou, vypořádání kupní ceny, doručování smluv na katastrální úřad apod.

Jsem členem bytového družstva a mám uzavřenou smlouvu o užívání družstevního bytu. Mohu tento byt pronajímat bez souhlasu družstva?

Podle občanského zákoníku je potřeba, abyste od vlastníka bytu, tj. od bytového družstva měl předem písemný souhlas. V opačném případě byste mohl od družstva dostat výpověď z nájmu bytu bez náhrady. U větších bytových družstev si někdy představenstvo před vydáním souhlasu s podnájmem vyžádá stanovisko výboru samosprávy či výboru společenství vlastníků. Na vydání souhlasu s pronajímáním družstevního bytu není právní nárok, běžná praxe je taková, že se takové žádosti vyhoví. V případě, že se jedná o byt, který byl převeden do vašeho vlastnictví, tj. dům byl prohlášením vlastníka rozdělen na jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. a některé nebo všechny byty (jednotky) byly převedeny do vlastnictví a zapsány do katastru nemovitostí, můžete již tento váš byt pronajímat bez souhlasu družstva. Je však žádoucí, aby i osoby, kterým váš byt budete pronajímat, dodržovaly domovní řád.

Obrátil jsem se s prodejem bytu na jednu realitní kancelář, kde požadovali, aby zprostředkovatelská smlouva, kterou bychom uzavřeli, byla smlouvou výhradní. Můj známý mě od takové smlouvy zrazuje a říká, že je lepší, aby můj byt nabízelo více kanceláří najednou. Co byste mi v této věci doporučili?

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!