Realitní veletrhy 2009 - od krize k mírnému optimismu | E15.cz

Realitní veletrhy 2009 - od krize k mírnému optimismu

První číslo Realitu v tomto roce je příležitostí k ohlédnutí za loňskou veletržní sezonou - a zároveň zamyšlením, kam se budou realitní veletrhy ubírat v nejbližších měsících. Fakt, že důsledky současné globální ekonomické recese negativně ovlivňují světový trh nemovitostí, je nasnadě. Odrazily se přirozeně také v účasti a tématech trojlístku nejvýznamnějších realitních veletrhů v Evropě - MIPIM, Expo Real a MAPIC.

Trojlístek zmíněných veletrhů zaznamenal v loňském roce samozřejmě úbytek návštěvnosti řádově o desítky procent, jejich účastníci se ale vesměs shodují, že tyto akce jsou stále užitečným nástrojem komunikace a že realitní sektor potřebuje odborná fóra, kde je nejen příležitost pro prezentaci, ale zároveň i pro globální analýzy a sdílení názorů na budoucí vývoj. Prvním v roční časové ose veletrhů je MIPIM, jehož jubilejní 20. ročník proběhl v Cannes od 10. do 13. března.

Ze všech tří zmiňovaných veletrhů je právě MIPIM ten nejreprezentativnější: města od Paříže přes Londýn a Berlín až po Moskvu se zde ráda chlubí realizovanými projekty velkého rozsahu, představují své vize a lákají investory. Komerční společnosti tu chtějí především ukázat, že patří k silným hráčům na realitním trhu a že mají tak kvalitní projekty, aby byly úspěšné i za současné ekonomické situace. Ani letošní rok nebyl výjimkou; tradiční zůstala i účast českých měst, kdy Praha, Brno a Ostrava opět nechyběly, stejně jako expozice Bratislavy.

#####Absence megalomanských projektů nejen z Ruska

Patrný rozdíl byl pouze v tom, že téměř zmizely bombastické (a podle názoru řady expertů nerealizovatelné) prezentace projektů obrovského rozsahu a investic z Ruska, bývalých států Sovětského svazu či vyspělých zemí Perského zálivu. Zatímco v březnu loňského roku ještě MIPIM odrážel fakt, že na světových realitních trzích převládala hluboká skepse nad stavem globální ekonomiky, kdy recese byla takřka všudypřítomná, o více než půl roku později již byl vidět jistý posun: na lokálních evropských trzích (Německo…) se začaly projevovat první známky oživení, a tak se podzimní veletrhy Expo Real (Mnichov, 5.-7. října) a MAPIC (Cannes, 18.-20. listopadu) již nesly ve znamení střízlivého optimismu.

Expo Real zaznamenal úbytek vystavovatelů pouze o jednu halu a i účast České republiky byla početná: poprvé na veletrh přijela česká města v nejsilnější sestavě, stejně jako na MIPIM - to znamená včetně Brna (ve společné expozici s Jihomoravským krajem), které se veletrhu Expo Real zúčastnilo naposledy v roce 2003. Česku patřilo osmé místo co do počtu účastníků; potvrdilo se tedy, že navzdory ekonomické situaci zůstává veletrh díky krátké vzdálenosti a dostupnosti z České republiky a provenienci potenciálních obchodních partnerů efektivním nástrojem prezentace. V porovnání s MIPIM si účastníci veletrhu Expo Real navíc pochvalují jeho mnohem „pracovnější“ atmosféru, kdy obchodní jednání převládají nad prezentačními akcemi.

#####Porovnání všech tří veletrhů je velmi obtížné

Porovnání veletrhu MAPIC s předchozími dvěma veletrhy není zcela namístě, neboť na rozdíl od předchozích dvou je mnohem specifičtější - zaměřuje se na nemovitosti pro obchodní využití, zejména obchodní centra. Stejně jako v případě veletrhů MIPIM a Expo Real je však účast na něm a provenience vystavovatelů globální: do Cannes letos přijelo téměř sedm tisíc účastníků z 974 vystavujících společností 66 zemí celého světa z řad developerů, investorů, realitních agentur, zástupců měst a celých regionů, maloobchodních řetězců, nádraží a letišť. V důsledku užšího zaměření veletrhu bývá také účast České republiky méně početná.

To potvrzuje Radim Bajgar, ředitel společnosti Develon: „Na veletrhu jsme vedli řadu jednání s potenciálními nájemci našich budoucích obchodních center Breda & Weinstein v Opavě a Štadión v Žilině, a to jak se značkami, které jsou v České a Slovenské republice již zavedené, tak se značkami, které navzdory nepříznivé ekonomické situaci vidí v těchto dvou zemích prostor pro expanzi,“ říká. Zástupců retailových řetězců přijelo do Cannes na 1700 - mezi nimi stovka zcela nových značek, které byly na veletrhu MAPIC poprvé.

#####Letošní rok zřejmě ve znamení mírného optimismu

Také letos budou jistě všechny tři výše zmíněné veletrhy barometrem realitního trhu, odrážejícím stávající stav globální ekonomiky. V jejich doprovodném programu se tedy jako klíčová témata dají očekávat především různé úhly pohledu na hospodářskou recesi (od krizových strategií až po politické regulace), udržitelnost rozvoje, a to jak v urbanismu měst a regionů, tak v jednotlivých projektech, a s tím související „zelená architektura“. Právě o trendech udržitelného rozvoje a strategiích spolupráce mezi partnery z veřejné a soukromé sféry se má diskutovat na novém setkání měst City Summit, jež má být součástí letošního ročníku veletrhu MAPIC.

Trojici MIPIM - Expo Real - MAPIC stejně jako loni doplní veletrh Real Vienna. Není sice proveniencí svých účastníků zcela globální, ale vzhledem ke svému zaměření na střední a východní Evropu má jistě pro mnoho tuzemských společností svůj význam. Z českých měst se jej logicky účastní město Brno, řadu let zde vystavuje také Bratislava. Pokud jde o veletrhy pořádané v České republice, nejtradičnějším z nich bude opět brněnský Urbis Invest. Ten bude pokračovat ve své orientaci na rozvoj měst a regionů a na setkání zástupců veřejné správy; hlavními tématy mají být také rozvoj průmyslových zón a brownfields, rezidenční a komerční nemovitosti i památky na prodej.

Ještě před ním se však v dubnu v Praze uskuteční první ročník veletrhu Prague Real Expo, který hodlá uspořádat Central Group společně s hlavním městem Prahou. Veletrh s osmi doprovodnými konferencemi se soustředí na reality, developerské projekty a investiční příležitosti v České republice a má ambici stát se největším tuzemským odborným veletrhem v oboru nemovitostí. A pak že veletrhy v důsledku ekonomické recese stagnují.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!