Registr státních administrativních budov zahájil pilotní provoz | E15.cz

Registr státních administrativních budov zahájil pilotní provoz

Jednotná databáze Centrální registr administrativních budov (CRAB), kterou připravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zahájila pilotní provoz. Státní instituce účastnící se přípravy registru tak již mohou využívat vložené údaje z pasportizace jednotlivých budov. Informoval o tom ÚZSVM.

Pilotní provoz registru běží na cílovém prostředí a je zpřístupněn všem 14 státním institucím, které byly do přípravné fáze projektu CRAB zapojeny. „Zástupci těchto organizací již mohou využívat pasportizační data vztahující se k 135 budovám, které jsou v systému vloženy. Dále sem mohou vkládat doplňující informace o budovách, které nejsou v rámci pasportizace zjišťovány,“ uvedla vedoucí projektu CRAB Kateřina Schön.

Pasportizace administrativních budov v projektu CRAB má čtyři etapy, v současné době byla dokončena třetí z nich. „Během třetí etapy došlo k pasportizaci 222 budov. Zbývající budovy projdou pasportizací během poslední čtvrté etapy,“ doplnila Schön.

Historie projektu CRAB se datuje od května 2008, kdy byl usnesením vlády ČR v rámci strategie „Smart Administration“ schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu vedené jednotlivými státními institucemi ve společném registru. V červnu 2009 byl projektový záměr CRAB zpřesněn jako centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, včetně souvisejících pozemků a staveb a prostor nestátních budov, v nichž jsou složky státu dislokovány.

Na základě projektového záměru vznikla Studie proveditelnosti, která podrobně popisuje zejména výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu, analýzu jeho potřebnosti a ekonomické zhodnocení projektu, včetně návratnosti vynaložených prostředků. Studie byla poté schválena hlavním architektem eGovernmentu MV ČR.
V lednu 2010 byla předložena spolu se žádostí o dotaci z fondů EU. Žádost byla vyhodnocena a doporučena MV ČR k získání dotačního titulu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010.

 

Hlavní zprávy

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!