Rekultivace brownfieldů se vyplatí | E15.cz

Rekultivace brownfieldů se vyplatí

Společnost EUBE se při hledání nových developerských příležitostí systematicky zaměřuje právě na brownfieldy.

Zajímala nás především místa v intravilánu větších měst. Důležitým kritériem byla plocha řešeného území, kdy jsme upřednostňovali spíš větší územní celky. Podařilo se nám postupně najít několik zajímavých ploch, které byly dříve využívány pro průmyslovou, vojenskou, stavební či zemědělskou činnost a které byly v různém rozsahu nějakým způsobem kontaminovány,“ uvádí Allan Jírek, člen představenstva společnosti EUBE. Ve dvou lokalitách je společnost aktivní.

#####Místo kasáren městská čtvrť

Prvním z nich je areál bývalých kasáren Hůrka v Pardubicích. Pozemek o rozloze 105 tisíc m2 byl využíván Armádou ČR, následně toto území přešlo do majetku města Pardubice. Území je v jedné své části kontaminováno. Pardubice vybraly návrh zpracovaný ing. arch. Martinem Sladkým z pražského architektonického ateliéru De. Fakto De. Sign Architekture.

Ten byl součástí širší nabídky, kterou městu předložila EUBE. Navrhovaná zástavba se nachází na severovýchodním okraji města Pardubice, a tím se nabízí příležitost vytvořit ucelenou urbanistickou část, kde bude zastoupeno: bydlení, služby, administrativa, sportovní areál. Předpokládané investiční náklady dosáhnou částky 2,5 miliardy Kč.

V posledních několika měsících společnost vede intenzivní jednání se zástupci města s cílem najít optimální smluvní zajištění budoucího projektu.

#####Koželužna v Kuklenách

Druhým brownfields společnosti EUBE je areál bývalé koželužny v Kuklenách v Hradci Králové. Průmyslový areál na periferii města pochází z 19. století a je na ploše 25 tisíc m2. Při svém posledním využití část sloužila jako sklad různých stavebních materiálů a druhá část nebyla využívána vůbec. „Areál má však stále svůj půvab.

Režné cihelné zdivo, tak typické pro Hradec Králové, různě vysoké objekty naskládané do uzavřených sestav s netradičními průhledy, romantické prvky architektury završené věžičkou s hodinami… To vše vytváří neopakovatelné kouzlo zmizelého času,“ říká Dalibor Šubrt, regionální ředitel EUBE.

Město Hradec Králové, jež bylo vlastníkem areálu, mělo pro budoucího investora podmínku zachovat a rekonstruovat historizující cihlové budovy pocházející z 19. století. Společnost EUBE, vítěz výběrového řízení, zahájila přípravné práce k realizaci záměru. Koncept výstavby nových budov, ve kterých vzniknou byty, kanceláře i obchody, plánuje původní území obejmout, odclonit a nově vymezit. Bude využit také potenciál vodního náhonu na jižní straně areálu. Šubrt dodává: „Naší ambicí je tuto část území přetvořit pomocí zeleně na prostor vhodný pro rekreaci a sport včetně dětského hřiště pro nejmenší. V objektech směrovaných na Pražskou ulici budou umístěny obchody, na nároží vznikne hotel. Do historických budov ve vnitřním území umístíme kavárnu, galerii či restauraci. Ve vyšších podlažích budov budou situovány byty, v těch historických vytvoříme loftové byty se střešními terasami.“ Velká část celého území bude podsklepena a využita pro parkování. Studii využitelnosti území zpracoval ing. arch. Miroslav Horský z královéhradeckého Atelieru architektury, Šuda + Horský a. s.

#####Rekultivace se vyplatí

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!