Revitalizace Toulcova dvora skončila | E15.cz

Revitalizace Toulcova dvora skončila

Obnovou historického areálu v Praze-Hostivaři se obyvatelům Prahy zcela otevírá další ze vzácných a unikátních památkových objektů v hlavním městě.

Citlivá a rozsáhlá obnova Toulcova dvora vycházela z původního charakteru místa v nivě Botiče i všech objektů, které tento cenný architektonický soubor tvoří.

Toulcův dvůr je mimořádně zachovalou sídlištní památkou evidovanou na seznamu kulturních památek České republiky. Leží na území Městské památkové zóny Hostivař, vyhlášené v roce 1993 na území městské části Praha 15. Nejstarší zmínka o tomto dvoře pochází přesně z 11. června 1362.

Původní tvrz patřila do majetku Sázavského kláštera, posléze několika dalším majitelům a v roce 1866 byla zařazena do majetku „obce království českého“. Své současné pojmenování získal dvůr podle posledního nájemce Františka Toulce. Od 60. let 20. století byl v majetku Státního statku Praha, který zde zřídil velkovýrobnu krmných směsí, a také došlo k řadě necitlivých stavebních zásahů, které změnily objekt v podstatě na průmyslové zařízení.

K částečné revitalizaci a obnově došlo po roce 1992, kdy byl dvůr rozhodnutím federální vlády ČSFR vyčleněn pro neziskové ekologické výchovné účely a převeden do vlastnictví hl. m. Prahy. Město od počátku vlastnictví do objektu investovalo, neboť tehdy byl objekt ve zcela dezolátním stavu, byly zde špinavé černé skládky a páchnoucí navážky. Nikdo moc nevěřil v možnost záchrany dvora. Od roku 1996 využívá objekt na základě smlouvy o padesátiletém užívání a správě Sdružení Toulcův dvůr.

I přes obětavé úsilí dobrovolníků, kteří těmto místům znovu vdechli život, objekty dále chátraly a bez zásadních zásahů se postupem let už neobešly. Aktivity ochránců přírody se prováděly v nevyhovujících podmínkách a mnohé části stavby byly dále v dezolátním stavu. V roce 2007 tedy bylo započato s celkovými pracemi v rámci projektu Revitalizace Toulcova dvora.

S očekávaným nárůstem počtu dětí lze předpokládat zvýšený zájem o bohatou nabídku programů a služeb Toulcova dvora. Toulcův dvůr si jistě oblíbí rodiny, dospělí a děti z celého města.

„Toulcův dvůr zaujímá v mozaice pražských památek zcela zvláštní místo svou hodnotou a má zásadní urbanistický význam. Já si však vážím především toho, že areál bude dýchat novým smysluplným životem. Především pro nejmenší návštěvníky jsou ve zcela novém a příjemném prostředí připraveny četné možnosti, jak užitečně trávit volný čas. Přitažlivou a zajímavou formou si zde mohou rozšiřovat své vědomosti o zvířatech a přírodě a učit se šetrnému chování k životnímu prostředí i jeho ochraně,“ řekl u příležitosti ukončení revitalizace Toulcova dvora náměstek pražského primátora Pavel Klega.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!