Rezidenční trh se pouze vrací do normálu | E15.cz

Rezidenční trh se pouze vrací do normálu

Český rezidenční trh prochází v poslední době bezesporu změnami, které jsou ovšem velice různě interpretovány a chápány. Mnohdy slyšíme velice rozdílné názory a pohledy na věc jak z řad odborníků, tak „odborníků“, analytiků a podobně. Dovolte mi tedy neinterpretovat jen svůj názor, ale praktické zkušenosti z mnoha realizovaných projektů naší společnosti.

Vsoučasné době je rezidenční trh poněkud rozháraný zhruba od poloviny loňského roku, kdy se objevily první zprávy o „krizi“. Úmyslně uvádím slovo „krize“ v uvozovkách, neboť rezidenční trh prochází maximálně tak recesí. Návrat rezidenčního trhu, co do objemu prodejů, ke stavu v letech 2004 či 2005 nelze považovat za krizi. V letech 2006 až 2007 se totiž realitní trh jako takový vyšplhal, díky vysokému převisu poptávky, až na jakési historické maximum. Dnes se tedy navracíme řekněme k normálu.

#####Vliv krize se zbytečně nafukuje

Současný stav je tedy následující. Do jisté míry doznívá mezi klienty takzvaná „blbá nálada“ z mediálně nafouknuté krize. Světová ekonomická krize samozřejmě probíhá, ale neovlivňuje český realitní trh až tak, jak uvádějí po senzacích dychtící média. Pokud se některé developerské společnosti dostávají do krize, splaskává tím jen nafouknutá bublina způsobená posledními léty díky zmiňovanému vysokému převisu poptávky. Na trhu se tedy udrží jen společnosti s dostatečným vlastním kapitálem a projekty, které obstojí v již vyšší náročnosti klientů, která je zaměřena na poměr kvalita a cena. Ano, poměr kvalita a cena, to jsou klíčové faktory současného a budoucího nejen rezidenčního, ale realitního trhu jako takového. Dnešní klient je prostě náročnější. A má na to plné právo. Zaprvé má již poměrně dostatečnou nabídku a zadruhé peníze na bydlení není již tak jednoduché získat, jako tomu bylo doposud.

Říkáme, že trh patřící nabídce - prodávajícímu (ten doposud diktoval podmínky, a tedy i vývoj), se posunul na trh patřící poptávce, tedy kupujícímu. To logicky způsobilo, že prodávající (ať již stávající majitelé nemovitostí, či developerské společnosti) byli v konkurenci nuceni ceny buď snižovat, nebo minimálně nezvyšovat, došlo tedy ke stagnaci. Jinými slovy, ceny nemovitostí nerostou tak rychle jako doposud. Stagnaci můžeme popsat také tak, že poptávající jsou ochotni kupovat nemovitosti jen za loňské či předloňské ceny. Tedy ceny z dob, než byly, do jisté míry uměle, vyšroubované díky vysoké poptávce. Ceny prostě již nerostou tak rychle a skokově jako za posledních několik let. Nedomnívám se tedy, že vývoj rezidenčního trhu je krizový, ale „jen“ logický a pochopitelný. Kupující má relativně dostatečnou nabídku, proto si vybírá to, co je pro něho nejlepší. Tedy kvalita za rozumnou cenu. A jen takové projekty mají šanci na přežití.

#####Další vývoj lze jen těžko předvídat

A jak se bude rezidenční trh vyvíjet? Pohybuji se v realitním trhu dostatečně dlouho na to, abych odpověděl zodpovědně. Nevím. Můžeme jen odhadovat. Existuje totiž několik variant a mnoho aspektů, které mohou vývoj trhu ovlivnit. Může se stát, že díky náročnosti bank na financování projektů a klientů na kvalitu a cenu bude vznikat menší množství projektů, o to ale kvalitnějších. Tím nebude tak velká nabídka projektů, jak by se dalo podle dosavadního vývoje předpokládat. To je nejpravděpodobnější vývoj. Také se ovšem může stát, že banky konečně zareagují na ČNB a sníží úrokové sazby a poleví ve své přísnosti. Bylo by to logické, hypoteční úvěry jsou pro banky zajímavé a jejich přísnost je dočasná díky obavám ze světové krize. Přitom naše banky jsou zdravé, tudíž lze předpokládat, že ze své přísnosti poleví, a to jak vůči koncovým klientům, tak developerským společnostem. Pak by se mohla současná situace stagnujícího trhu pozvolna rozeběhnout. To by v zásadě způsobilo volné navázání na časy před vypuknutím světové ekonomické krize. Anebo může dojít k libovolné kombinaci všeho výše uvedeného. Nelze tedy zodpovědně předvídat vývoj trhu. Lze jen odhadovat možné alternativy vývoje.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!