S rekonstrukcemi památek pomůže i stát | E15.cz

S rekonstrukcemi památek pomůže i stát

Česká republika patří mezi velmoci z hlediska počtu památek. Samosprávy na jejich rekonstrukci nebo alespoň nejnutnější opravy často nemají peníze, proto nezbývá než se obrátit se žádostí o pomoc na stát či evropské fondy.

Ministerstvo kultury nabízí pro tyto účely sedm dotačních programů. Škrty ve státním rozpočtu se však dotkly i dotací - zatímco v roce 2008 ministerstvo rozdělilo 867 milionů korun, letos čeká na žadatele pouze 732 milionů korun.

#####Žádat o pomoc jde na řadu projektů

Státní pomoc na rekonstrukci památek má celou řadu programů. Havarijní program funguje od roku 1992 a je určen na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech. Program záchrany architektonického dědictví byl schválen v roce 1995 a je zaměřen na obnovu hradů, zámků, kostelů, klášterů a podobně.

#####Pomoc movitým i nemovitým památkám

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z roku 1992 lze využít tehdy, pokud se nemovitá kulturní památka nachází v památkově chráněném historickém jádru města. Program péče o vesnické památkové rezervace a vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny vyhlášený poprvé v roce 1997 se zaměřuje, jak je již z názvu patrno, na obnovu a zachování památek lidové architektury. Program restaurování movitých kulturních památek (vznikl roku 1997) je jako jediný primárně určený na pomoc movitým památkám, jde zejména o významná díla výtvarného umění nebo uměleckořemeslné práce. Podmínkou ovšem je, že jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti. Program na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je novinkou z roku 2008 a vlastník památky může o podporu požádat prostřednictvím obecního úřadu (obce s rozšířenou působností), který provede výběr a doporučí ministerstvu vhodné projekty. Program podpory pro památky UNESCO je druhou novinkou z roku 2008 a má podporovat rozvoj památek zapsaných na seznamu UNESCO (nebo těch, u nichž byl podán návrh na nominaci).

#####Na přípravu žádosti pro rok 2010 je nejvyšší čas

Třebaže je na žádost v letošním roce už pozdě, je nejvyšší čas zahájit přípravu, pokud chcete zažádat pro rok 2010. Uzávěrky začínají už v červenci a pokračují do prosince (žádosti do některých programů se navíc podávají prostřednictvím Národního památkového ústavu). Pro různé druhy památek jsou vhodné různé programy, ale obecně nejzajímavějším je program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Jednak je to program s druhým největším rozpočtem, a jednak se o něm z velké části rozhoduje prostřednictvím obce, kde památka stojí. Poslední slovo má ale ministerstvo. Pokud by někdo zamýšlel za dotaci památku opravit a vydělat na jejím prodeji, má smůlu. „Jestliže vlastník památku opraví za účelem prodeje, zpravidla je v rozhodnutí uvedena povinnost vrátit příspěvek do státního rozpočtu,“ vysvětluje Cieslar. Komerčnímu využití však nic nebrání. Kolik peněz bude ve fondech příští rok, se ukáže až po schválení rozpočtu. Vzhledem k prohlubujícímu se schodku veřejných financí však zásadní navýšení čekat nelze a částka bude spíše stagnovat.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!