S volnými kancelářemi či sklady pomůže podnájemník | E15.cz

S volnými kancelářemi či sklady pomůže podnájemník

Současná krize nutí společnosti revidovat své náklady a hledat v jejich rámci možné úspory. K největším fixním nákladům firemního cash flow patří nájemné za kancelářské či skladové prostory. Není-li možné aktuální nájemní smlouvu změnit či vypovědět, zvažují firmy podnájem části svých prostor. Vyplatí se ale podnájem? A za jakých podmínek?

Současná krize nutí společnosti revidovat své náklady a hledat v jejich rámci možné úspory. K největším fixním nákladům firemního cash flow patří nájemné za kancelářské či skladové prostory. Není-li možné aktuální nájemní smlouvu změnit či vypovědět, zvažují firmy podnájem části svých prostor. Vyplatí se ale podnájem? A za jakých podmínek?

* Prostory určené k podnájmu by měly být dostatečně flexibilní, aby se podnajímaná část dala oddělit a v ideálním případě měla i samostatný vstup.

* Nájemce poskytuje často podnájemci své prostory plně vybavené (k dispozici dává stoly a židle, odnese jen svá PC). Podnájemce má tedy minimální náklady s úpravou interiéru.

* Smlouvy o podnájmu kanceláří jsou uzavírány na kratší dobu, například dva roky, často s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pro podnájemce může být tato flexibilita výhodou, pokud se ovšem nerozhodne do úpravy prostor investovat.

* Nájemce musí počítat s tím, že nájemné, které podnájemce zaplatí, bude nižší než nájemné, které platí on sám. Rozdíl mezi nájemným, které je nutné zaplatit majiteli budovy, doplácí nájemce.

* V případě, že podnájemce nedodrží smlouvu a odstěhuje se dříve nebo má problémy s placením nájemného, finanční závazky přecházejí na nájemce, který musí majiteli budovy zaplatit plný nájem za celou plochu.

* Pro zájemce o menší kancelářské prostory je výhodnější oslovit developery a majitele kancelářských budov přímo a uzavřít smlouvu o nájmu.

#####Podnájem průmyslových prostor je jednodušší

„Situace na trhu průmyslových a logistických nemovitostí je do jisté míry odlišná a o trochu jednodušší. Nájemci vycházejí vstříc vzrůstající poptávce, a naopak,“ říká Jakub Holec z týmu průmyslových a logistických nemovitostí King Sturge. Na podnájmu se dohodne společnost, která má k dispozici volné kapacity a chce maximálně využít skladové prostory vybavené regálovým systémem a manipulační technikou, s menší společností, která poptává i na omezenou dobu menší jednotky o ploše 300– 800 metrů čtverečních. Dohoda je možná za předpokladu, že typ zboží a způsob jeho skladování a distribuce společné využívání prostor dovolí. Pro podnájmy průmyslových a logistických prostor platí následující:

* Mělo by se jednat o flexibilní prostory, v rámci kterých bude možné efektivně oddělit zboží firem.

* Nájemce poskytuje své prostory plně vybavené (regály) a sdílí s podnájemcem manipulační techniku (vozíky) a IT vybavení. Prakticky nedochází k úpravám interiérů, aby nebyla narušena (nebo jen minimálně) redistribuce zboží.

* Smlouvy o podnájmu jsou uzavírány na kratší dobu než běžný nájem, například na jeden rok, a obvykle s tříměsíční výpovědní lhůtou.

* Podnájemce hradí nájemné a poplatky majiteli parku v plné výši, stejně jako nájemce. Nájemce tedy svého podnájemce nedotuje, jak se to občas děje v případě kanceláří.

„ V případě podnájmu je třeba vždy důkladně zvážit výhody a nevýhody, které tento krok přinese. V případě kanceláří platí, že je třeba pečlivě dbát na to, aby se obě společnosti vzájemně nerušily. Ztrátu soukromí úspora za nájemné obvykle nevykompenzuje. V případě skladů toto obvykle problém nebývá, je potřeba zohlednit typy zboží, které by měly být uskladněny pohromadě,“ dodává Ondřej Novotný, analytik mezinárodní poradenské společnosti King Sturge.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!