Slovenské stavebnictví je také plné nejistot | E15.cz

Slovenské stavebnictví je také plné nejistot

Stejně jako ve většině okolních států Evropy pokračuje i na Slovensku pokles růstu oboru, který byl až donedávna v čele ekonomických ukazatelů. Nejistota panuje především ve firmách zabývajících se inženýrským stavitelstvím.

Další pokles letos očekává 51 procent firem z tohoto segmentu. Vyplývá to ze závěrů výzkumu, který připravila společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG Slovensko a dalšími partnery. Hledání alternativ a dalších možností v oboru, širší nabídka pro zákazníky a rozvoj služeb. Pouze takto lze zachovat úroveň nabídky stavebních společností. Respondenti se v tomto případě dělí do dvou velkých skupin. Celkem 43 procent dotazovaných očekává mírný růst svých tržeb, pokles očekává 41 procent stavebních společností.

Až 16 procent respondentů není schopno předpovědět vývoj svých prodejů. Odvolávají se na nejasné výhledy slovenské ekonomiky i ekonomiky ostatních států Evropské unie. Znatelně pesimističtější jsou v tomto ohledu společnosti z oblasti inženýrského stavitelství – pokles tržeb očekává nadpoloviční většina - konkrétně 55 procent dotázaných. V pozemním stavitelství je situace poněkud optimističtější – zhruba třetina firem (37 procent)predikuje snížení svých prodejů.

#####Sebedůvěra stavebních firem stále klesá

Přestože sebedůvěra je podstatnou motivační složkou k úspěchu, u slovenských stavebních společností je v současné době na bodu mrazu. Oproti loňské analýze, kde 84 procent respondentů předpovídalo zlepšení své pozice, totiž došlo k velmi znatelnému poklesu. Podíl společností, které předpokládají, že se jim povede lépe než jejich konkurenci, klesl aktuálně na 53 procent. Ohledně vývoje svého tržního podílu jsou nejméně optimistické stavební společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím – pouze 39 procent z nich očekává zlepšení.

V pozemním stavitelství činí tento ukazatel 58 procent. Další pokles zaznamenalo i vytížení kapacit stavebních společností. Výzkumná zpráva hovoří o průměrné aktuální vytíženosti ve výši 65 procent, přičemž v roce 2009 to bylo 78 procent a v roce 2008 dokonce 92 procent. Ve firmách zabývajících se pozemním stavitelstvím je průměrné vytížení kapacit 64 procent, segment inženýrského stavitelství uvádí 69 procent. Nejnižší vytížení uvádějí společnosti z oblasti pozemního stavitelství. Řada z nich bude mít s největší pravděpodobností vážné problémy s přežitím.

#####Varující je pokles realizovaných zakázek

Naopak 37 procent bude své způsoby získávání zakázek měnit, ale o tom, jakým způsobem si budou počínat, nemluví. Nejméně společností plánujících změnit své způsoby získávání zakázek (28 procent) je mezi firmami zabývajícími se inženýrským stavitelstvím. Slovenští stavebníci věří, že se situace brzy zlepší. Stabilizace a návrat k růstu by mohly přijít pravděpodobně již v příštím roce.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!