Sociální bydlení bude dostupnější pro více lidí | E15.cz

Sociální bydlení bude dostupnější pro více lidí

Cílová skupina lidí, pro kterou jsou určeny sociální byty, se rozšiřuje. Čisté příjmy nájemců v závislosti na velikosti rodiny mohou být vyšší. Vláda totiž na svém posledním jednání schválila novelu nařízení vlády č. 333/2009 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů.

Cílem nařízení vlády z roku 2009 bylo vytvořit právní rámec pro poskytování podpory na výstavbu finančně dostupných nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy, eventuálně s dalšími handicapy, které si nejsou schopny pořídit nebo udržet bydlení v tržním segmentu. Oproti původnímu očekávání a zájmu potenciálních převážně soukromých investorů byl ale dosud podán poměrně malý počet žádostí o tuto podporu.

„Podmínky pro poskytnutí podpory byly znova posouzeny, novela zvýší atraktivitu programu u investorů. Rozšířena byla i cílová skupina lidí, pro které jsou tyto byty stavěny. Nově mohou v sociálních bytech bydlet i lidé s příjmem na hranici 0,8 násobku průměrné měsíční mzdy,“ vysvětlil obsah novely ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner.

Díky novele mohou například příjemci dotace při výstavbě sociálního bydlení využít také dotací z Programu Zelená úsporám. Nebudou ale moci uplatnit nárok na zvýšení dotace z důvodu splnění požadavků na energetickou náročnost budov platné pro třídu A – zvýšení částky 100 000 korun na každý byt, nebo o 50 000 korun v případě výstavby sociálního bytu realizované stavebními úpravami, nástavbou nebo přístavbou, či při energetické náročnosti budov platné pro třídu B. Novela také zjednodušuje postup a snižuje administraci při vyřizování žádostí o poskytnutí podpory a současně přesněji vymezuje přílohy požadované k podání žádosti.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!