Software pomůže nejen se správou vozového parku | E15.cz

Software pomůže nejen se správou vozového parku

Poslední roky jsou zcela jednoznačně ve znamení bouřlivého rozvoje mobilních technologií, které lze využívat v řadě podnikových procesů, a to v mnoha oblastech. Jednou z nich je správa vozového parku.

Příslušný software zde pomůže například s automatickou tvorbou knihy jízd, při on-line sledování pohybu vozidel či s vyšším zabezpečením vozidel, osob a věcí. Krize donutila firmy, aby se více než dříve zaměřily na vnitřní procesy a řešení každodenních činností. Řada společností při hledání rezerv došla ke zjištění, že administrativa spojená s přepravní činností a s provozem vozového parku je velmi komplikovaná, zdlouhavá a nepřehledná. Manuální provádění těchto procesů je nesmírně zdlouhavé, náchylné k chybám a neposkytuje kvalitní data k dalšímu analytickému zpracování. Tak nelze optimálně plánovat náklad, trasy, skladové prostory apod. a ztrácejí se peníze provozováním neefektivních činností. Chybějí aktuální informace z terénu, což může vést k nesprávným manažerským rozhodnutím.

#####Převratné změny přinesla technologie GPS

Jednou z možností, jak zefektivnit nejen správu vozového parku, je využít zařízení pracující na bázi komunikace se satelitním systémem GPS. Právě z něj může mobilní zařízení umístěné přímo ve vozidle získávat konkrétní údaje o poloze vozidla a sítí mobilního operátora posílat tato data do vlastního systému, kde probíhá jejich sběr, zpracování, uložení a následné zpřístupnění klientům. Tato mobilní technologie je využívána hlavně ve třech oblastech: za prvé v oblasti navigací, kdy si navigace přes mobilní síť stahují aktuální mapové podklady, za druhé ve sféře monitoringu polohy a za třetí v zóně logistiky. Všechny tyto tři oblasti se samozřejmě prolínají. Kromě dopravních společností tato řešení využívají například leasingové firmy, společnosti z odvětví stavebnictví, potravinářství, ale také všechny firmy, které provozují nějaký vozový park. Ty pak požadují od těchto zařízení i logistické funkce s propojením do centrálního informačního systému s dispečinkem, možnostmi sledování a plánování dopravy atd.

#####Rozsah služeb se neustále rozšiřuje

#####Pomůže spolupráce s leasingovými společnostmi

Pokud se firma rozhodne péči o svůj vozový park outsourcovat, nabízí se jí ideální možnost spolupráce s některou firmou, která se zabývá fleet managementem. Často se jedná například o leasingové společnosti, které tyto služby nabízejí v rámci full service leasingu. Jedním z nejvýznamnějších přínosů pro uživatele firemních vozidel spravovaných fleet managementem je právě poskytování elektronické knihy jízd na bázi systému GPS. Pro zákazníky to představuje významnou úsporu administrativy a zvýšení efektivity práce. Na základě takto získaných informací může uživatel řídit čerpání nákladů na jednotlivá vozidla a tím snížit a zefektivnit náklady vynaložené na provoz vozového parku.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!