Soutěž o řešení Světovaru má své vítěze | E15.cz

Soutěž o řešení Světovaru má své vítěze

Předposlední srpnový den začala v areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar výstava všech hodnocených návrhů na nové řešení tohoto prostoru.

Návrhy vzešly z veřejné jednokolové urbanisticko-architektonické soutěže vyhlášené v květnu městem Plzeň. Dosavadní architektonicky i stavebně unikátní komplex bývalého pivovaru, který později obhospodařovali vojáci, v blízké budoucnosti dramaticky změní svůj původní účel i podobu a obohatí Slovany o moderní pětihektarový areál. Požadavek města na umístění muzea designu a životního stylu, multižánrového kulturního centra a městského archivu splnily všechny předložené návrhy.

Zvítězil projekt autorů ing. arch. Jaroslava Zimy a ing. arch. Tomáše Prouzy. Zahrnuje navíc i prostory pro bydlení, administrativu a parkovací stání. V návrhu se představuje postup rozvoje tohoto historicky zajímavého území v čase. Stávající objekty jsou doplněny novou nepravidelnou strukturou. V areálu Světovaru se tak v budoucnu setká zóna otevřeného veřejného prostoru, přiléhajícího k rušné Koterovské ulici, s původním zachovaným územím s hustou zástavbou s vnitřními dvory a nepravidelnými uličkami.

#####Řada návrhů obsahovala zajímavé prvky

Zcela novou podobu získá roh ulic Koterovská a Slovanská alej. Novému projektu zcela ustoupí budova vojenské ubytovny. Otevřena však zatím zůstává otázka úpravy a zpevnění západní hranice mimo řešené území. V soutěži se objevily návrhy s mnoha zajímavými prvky. Nápad, který zahrnoval i studentskou kolej a startovní byty, skončil na druhém místě. Objevila se také možnost pobytové louky mezi komerčními objekty. Zvláštní odměnu získal návrh rekonstrukce tohoto prostoru na formu městského landscapu od týmu ve složení ing. Mgr. art. Martin Vanko, ing. Mgr. art. Ĺubomír Fuňa, Mgr. art. Martin Antal, Mgr. art. Jakub Kausitz.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!