Soutěžní přehlídka Nový domov roku 2007 | E15.cz

Soutěžní přehlídka Nový domov roku 2007

6. ročník jednokolové neanonymní soutěžní přehlídky se stal prestižní akcí v soutěži dokončených a realizovaných staveb pro účely bydlení, a to jak mezi autory projektů, tak mezi investory či soukromými majiteli staveb.

Přehlídku realizovaných staveb pro bydlení dokončených v letech 2006 až 2007 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 40 soutěžních návrhů.

Ceny soutěžní přehlídky Nový domov roku 2007 se udělovaly ve čtyřech vyhlášených kategoriích:

* novostavba rodinného domu (19 soutěžních návrhů) * novostavba bytového domu (13 soutěžních návrhů) * rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení (8 soutěžních návrhů) * výstavba bytů v domech zvláštního určení (nebyla udělena, protože se nepřihlásil žádný soutěžní návrh)

Kritéria hodnocení bez hierarchického rozlišení byla následující: úroveň architektonického řešení stavby; konstrukční řešení; umístění stavby v daném prostředí; využití pozemku, parkování, garáže; provedení stavby; ekonomická a energetická náročnost stavby.

#####Výsledky jednotlivých kategorií

1. cena - novostavba rodinného domu Rodinný dům Svitavy Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský

státní dotace ne, datum realizace 2006, užitková plocha 214 m2, obestavěný prostor 622 m3, celková cena není uvedena.

Pozemek leží v nově zastavované lokalitě při okraji města Svitavy. Základním prostorovým principem je rozdělení domu na dvě poloviny, severní a jižní. Jižní polovina patří společnému životu rodiny a je otevřena slunci. Nabízí propojení se zahradou, luxus převýšeného prostoru u krbu, pracovnu obrácenou dovnitř domu a terasu s výhledem do korun stromů. Vnitřní řešení nabízí namísto chodby společný otevřený prostor pro setkávání rodiny. Geometrie konstrukce odpovídá půdorysné čtvercové síti s modulem 4 x 4 metry, do které jsou zasazeny jednotlivé provozy domu. Plaňkový plot vytváří neostrou hranici mezi chráněním intimity a otevřeností okolí. Ing. arch. Tamas Nagy, člen poroty, hodnotí: „Tento dům je výstižným příkladem přepisu „swiss boxu“ do lidské podoby. Na první pohled šablonovitá hmota skrývá velice důvtipně vytvořené vnitřní prostory. Dům byl navržen s velkým citem pro detail, i jeho provedení je plné vynalézavosti a je naplněn osobitostí.“

2. cena - novostavba rodinného domu Dům EggO, Praha 3 Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Boris Redčenkov

státní dotace ne, datum realizace 2005-2007, užitková plocha 152 m2, obestavěný prostor 485 m3, celková cena není uvedena.

Východiskem pro návrh se staly existující fragmenty rekonstrukce původního domu: předsazená betonová deska s vymístěným exteriérovým schodištěm, zeď u vstupní branky a parkovací stání. Stávající zdi z betonových tvárnic ve směru rovin X a Y doplnil návrh horizontální deskou v rovině Z. Tato deska se stala hlavním prostorově organizačním prvkem a nositelem stěžejního motivu - otvoru ve tvaru ovoidu. Deska sjednocuje řadu funkcí - garáže a sklad kol, přístupovou terasu se závětřím, hlavní obytný prostor, pobytovou terasu, oplocení. Ovoid definuje ego domu, jehož podstatou je přírodní prostor původní zahrady.

3. cena - novostavba rodinného domu Rodinný dům Šnek Ateliér Lennox architekti

státní dotace ne, datum realizace 06/2005-06/2007, užitková plocha 169 m2, obestavěný prostor 800 m3, celková cena není uvedena.

Stavba je navržena na koncovém pozemku nové lokality rodinných domů, na parcele je umístěna asymetricky k severovýchodnímu rohu, tak aby zůstala co největší plocha zahrady nestíněná. Obytné prostory jsou sdruženy kolem vzniklého „poloatria“, kam se také otevírají prosklenými stěnami, vloženo je patro pracovny. Pro celý objekt je navržena extenzivní zelená střecha osázená sédy a rozchodníky. Člen poroty - Ing. arch. Petr Kalivoda, k domu poznamenává: „Rodinný dům považuji za unikátní a zdařilé řešení zástavby v běžné architektuře satelitů v okolí Prahy. Obdivuji odvahu stavebníka přijít s něčím podobným do tohoto prostředí.“

1. cena - novostavba bytového domu Viladům Vidoule, Praha 5 Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Tomáš Pavlík, Ing. arch. Petra Čížková, Ing. arch. Olga Rosová

státní dotace ne, datum realizace 07/2007, užitková plocha 787 m2, obestavěný prostor 4130 m3, celková cena není uvedena.

Střední část domu je vysunuta do zahrad na jih, vzniká tak na severu rozšířený vstupní předprostor. Na severní straně je nasazena barevně odlišená převýšená hmota, která přechází do uskočeného třetího podlaží. Posunem těchto hmot vznikají na západní a východní straně objektu velké dvoupodlažní niky, v jejichž rozích jsou umístěny balkony a francouzská okna umožňující výhledy. Základní dvojpodlažní hmota je navržena ve světlé omítce. Nasazená barevná hmota je v omítce terakotové barvy. Třetí podlaží je obloženo dřevěnými palubkami. Optické ukončení domu tvoří výrazná římsa-slunolam. Ploché střechy nad druhým podlažím jsou využity jako zatravněné terasy.

2. cena - novostavba bytového domu Obytný soubor na Krutci, Praha Kuba, Pilař architekti

státní dotace ne, datum realizace 2005-2007, užitková plocha 9558 m2, obestavěný prostor 458 706 m3, celková cena není uvedena.

Soubor ležící na hranici městské zástavby a volné přírody se skládá z několika celků. Pětipodlažní bytové domy A a B jsou řešeny jako jednoduchá barevná kubická hmota - rám, který je prořezán na bocích podélnými úzkými štěrbinami. Do rámu jsou z jedné strany vloženy lodžie s posuvnými panely, z druhé strany jsou rytmicky rozmístěna francouzská okna. Architektonicky shodné domy C a E jsou pětipodlažní, severní orientace domů s výhledem do volné krajiny je zdůrazněna širokými francouzskými okny s vysunutými balkony na severní fasádě. Do hmoty domů jsou zahloubeny lodžie rotující podél fasád. Obě skupiny bytových domů uzavírají mezi sebou dvě řady řadových rodinných domů. Střechy všech nižších objektů jsou zatravněny. Tento projekt zvítězil i v soutěžní přehlídce Nejlepší z realit.

3. cena - novostavba bytového domu Bytový dům Zderadova, Brno Ing. arch. Roman Gale, Ing. arch. Michal Palaščák

státní dotace ano, 22 mil., 44 %, datum realizace 2006-2007, užitková plocha 1680 m2, obestavěný prostor 10 174 m3, celková cena 50 mil. Kč.

Dům je součástí nového souboru staveb budovaného mezi ulicemi Křenová, Masná a řekou Svitavou v tzv. posvitavské zóně. Střecha podzemních garáží (40 parkovacích stání) je zatravněna a je součástí parku. 35 malometrážních bytů má charakter sociálního bydlení. Vstup do objektu a hlavní schodišťová hala jsou orientovány na severní stranu, bytové jednotky jsou orientovány na východ, západ a jih -maximální proslunění bytů. Uvádíme kritický názor člena poroty Ing. arch. Petra Kalivody: „Ačkoli je dům prezentován jako bezbariérový, je s podivem, že „luxusní“ výtah končí v přízemí a nelze jej použít pro přístup k podzemním garážovým stáním.“

1. cena - rekonstrukce budovy pro účel bydlení Rodinný dům Břeclav Ing. arch. Zdeňka Vydrová

státní dotace ne, datum realizace 07/2006, užitková plocha 521 m2, obestavěný prostor 2273 m3, celková cena není uvedena.

Sedlová střecha s členěným štítem a detaily dalších štítových stěn a vikýřů určuje vzhled budovy postavené na počátku 20. století jako zemědělská technická stavba; později zde byl vybudován byt. Prostorový plán domu je ovlivněn jeho orientací ke světovým stranám, polohou v zahradě a základním nosným systémem, který tvoří obvodové zděné sendvičové zdivo a cihelné klenuté stropy. Na fasádách bylo očištěno zachovalé lícové zdivo, poškozené detaily byly doplněny.

2. cena - rekonstrukce budovy pro účel bydlení Rezidence Šatlava, Hradec Králové Ing. arch. Tomáš Vychodil

státní dotace ano, 2 mil., 1,34 %, datum realizace 2004-2007, užitková plocha 3890 m2, obestavěný prostor 13 165 m3, celková cena 150 mil. Kč

Rozlehlý klasicistní areál je veden jako kulturní památka bývalého civilního soudu a městské šatlavy. Nachází se v severní části historického jádra Hradce Králové v těsném sousedství Žižkových sadů. Původní objekty byly před zahájením rekonstrukce zcela zchátralé, pro jejich záchranu byly provedeny speciální sanační a statické práce, které stabilizovaly původní historické konstrukce. S pomocí speciálního zakládání byly pod nádvořím vybudovány nové podzemní garáže pro parkování rezidentů. Nové využití areálu je polyfunkční, převažuje funkce bydlení v celkovém počtu 26 bytů. Nádvoří areálu je otevřeno průchody z historického centra do přiléhajících Žižkových sadů.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!