Stát podpoří záruky za úvěry při výstavbě nájemních bytů | E15.cz

Stát podpoří záruky za úvěry při výstavbě nájemních bytů

Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na poskytování záruk za úvěry při výstavbě nájemních bytů. V roce 2010 má objem záruk činit jednu miliardu korun. Na zbytek roku 2009 počítá MMR s ručením za úvěry v objemu 300 milionů korun.

Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na poskytování záruk za úvěry při výstavbě nájemních bytů. V roce 2010 má objem záruk činit jednu miliardu korun. Na zbytek roku 2009 počítá MMR s ručením za úvěry v objemu 300 milionů korun.

Výstavba nájemních bytů bude financována ze zdrojů právnických a fyzických osob. „Na výdaje z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení bude mít novela dopad pouze v případě realizace ručení,“ sdělil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Předpis musí být ještě předložen k notifikaci Evropské komisi. Než bude schvalovací proces v Bruselu dokončen, bude podpora poskytována v rámci takzvaného pravidla de minimis.

Podle něj mohou žadatelé čerpat z veřejných peněz maximálně 200 tisíc eur (asi pět milionů korun) na tři roky. Příjemcem podpory může být jakákoli právnická a fyzická osoba, která investuje do výstavby nájemních bytů pomocí úvěru. Ručením lze zajistit úvěr na dobu minimálně deseti, nejdéle ale 40 let. Ručení je omezeno do výše 70 procent nesplacené části jistiny, nejvýše do 1,5 milionu korun na jeden byt. V případě, že investorem je obec a součástí výstavby je technická infrastruktura, může činit záruka na jeden byt až 1,8 milionu korun.

#####Na podporu bydlení půjde půl miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydá v roce 2010 na podporu bydlení 490 milionů korun. Podpora se týká regenerace panelových sídlišť, výměny olověných rozvodů, výstavby technické infrastruktury a sociálních nájemních bytů. Nejznámější program na podporu regenerace panelových sídlišť je určený k oživení veřejných prostranství. Příjemcem dotace je obec, která má panelové sídliště s nejméně 150 byty, má schválený územní plán a projekt regenerace sídliště. Dotace může činit až 70 procent nákladů. Podpora výstavby technické infrastruktury je určena na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Příjemcem dotace je obec a její výše může být až 50 tisíc korun na vybudovaný byt.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!