Stavbou roku na Moravě je nádraží | E15.cz

Stavbou roku na Moravě je nádraží

Rekonstrukce železniční stanice Ostrava–Svinov a jejího přednádraží se stala Stavbou roku 2007 za Moravskoslezský kraj v kategorii Stavby občanské vybavenosti.

Cenu převzal ředitel divize Stavitelství Ostrava OHL ŽS, a. s., Jan Navrátil.

Je to již druhé ocenění této stavby, protože předtím získala cenu Stavba roku města Ostravy. Historická výpravní budova byla postavena již v roce 1845 a je evidována jako kulturní památka. V 70. letech 19. století byla symetricky rozšířena a v roce 1895 k ní byl připojen nový patrový objekt. V té době byl architektonický a urbanistický celek v neobarokním slohu součástí tzv.

#####Ferdinandovy dráhy Vídeň–Krakov.

Bohužel při další rekonstrukci v letech 1979–1982 byly necitlivými zásahy znehodnoceny cenné historické prvky, jako například bohatá štuková výzdoba, historická okna a dveře. V roce 1997 objekt zasáhly rozsáhlé povodně, které poškodily suterén a první nadzemní podlaží až do výše jednoho metru. Stavba byla značně poškozena a narušena byla také její statika, která již dříve utrpěla v důsledku poddolování.

#####Vrátila se neobarokní podoba

V rámci přestavby byl objekt nádraží staticky stabilizován a historická výpravní budova získala zpět svou neobarokní podobu. Protože rekonstrukce probíhala za plného provozu, bylo nutné připravit v jedné části objektu kompletní zázemí pro nádražní provoz včetně nových datových sítí, elektroinstalace, zabezpečovacího zařízení apod. Komplikovaná byla zejména stabilizace stavby vzhledem k velmi složitým geotechnickým a hydrogeologickým podmínkám, kdy hladina spodní vody dosahovala až k úrovni stávajícího terénu.

Nezbytnou podmínkou proto byla instalace nové kvalitní hydroizolace, která odolá tlaku vodního sloupce vysokého až 1,9 m. Odčerpáváním byla postupně snížena hladina spodní vody a ve vnitřním půdorysu objektu byl vybudován drenážní systém s čerpacími studnami.

Navíc byla budova zajištěna spínacími táhly na úrovni jednotlivých podlaží.

Teprve po devět měsíců trvající sanaci objektu mohla začít vlastní rekonstrukce.

#####Historický objekt doplnila nová hala

Vedle zajištění bezpečnosti a funkčnosti budovy byla rekonstrukce prováděna s ohledem na co nejširší zachování původních prvků objektu. Budova proto získala repliky historicky cenné fasády, vnitřní štukové výzdoby, oken, dveří a dalších interiérových prvků.

Protože předpokládanou přepravní kapacitu až 1600 osob za hodinu nebylo možné zvládnout v původních prostorách, navrhli architekti nový objekt odbavovací haly. Dominantními architektonickými prvky moderní budovy jsou mimořádně štíhlé sloupy a strukturální opláštění s bezrámovým zasklením. Před novou odbavovací halou vyrostly dva vzájemně propojené bazény s vodotrysky o celkové ploše 205 m2. Působivý zážitek z vodotrysků s celkem 40 tryskami umocňuje jejich barevné osvětlení. Celkové investiční náklady na rekonstrukci a dostavbu nádraží a úpravu jeho okolí dosáhly částky přes půl miliardy korun bez DPH, projektantem byla akciová společnost Moravia Consult Olomouc a zhotovitelem OHL ŽS, a. s., závod Pozemní stavitelství, divize Stavitelství Ostrava.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!