Svitavy investují do sportovišť | E15.cz

Svitavy investují do sportovišť

Město Svitavy na pomezí východních Čech a jižní Moravy je důkazem toho, že rozsáhlá sportovní a wellness centra nemusejí vznikat jen ve velkých metropolích. Současná strategie města směřuje do oblasti volnočasových aktivit, relaxace, wellness a rekreačního sportu.

Město si uvědomuje přicházející trendy v oblasti životního stylu, a proto vychází těmto tendencím vstříc. Snahou je maximálně zatraktivnit Svitavy pro život lidí ve 21. století v návaznosti na vysokou kvalitu života občanů ve sjednocené Evropě. „Cílem našich projektů je vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času. Ačkoli jsou projekty určeny především pro svitavské občany, zároveň jistě podpoří rozvoj cestovního ruchu,“ uvedl svitavský starosta Jiří Brýdl. Základním projektem připravovaným svitavskou radnicí je projekt s názvem Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím. V jeho rámci se přestaví penzion a zrekonstruuje otevřený bazén, kde v jedné části budou vodní atrakce a druhá část bude sloužit pro kondiční plavání. Přístavbou krytého plaveckého bazénu vzniknou podmínky pro relaxaci a rekondici. Součástí projektu je vytvoření zázemí pro maminky s možností koupání kojenců a batolat.

Celkové náklady projektu činí s DPH 100,1 milionu korun, dotace z EU je schválena ve výši 30,2 milionu korun.

#####Ze stadionu moderní sportovní park

S vytvořením rekondičního a relaxačního centra souvisí i druhý projekt, jehož první etapa je pojmenována jako Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity.

„Jedná se o revoluční řešení přestavby stadionu na moderní sportovní park, kde se prolnou aktivní soutěžní sporty se sporty rekreačními, místy pro hry, zábavu i odpočinek s možností posezení a občerstvení,“ říká manažer evropských projektů města Svitavy Jiří Škrábal. Návrh předpokládá začlenění jednotlivých ploch do esteticky a funkčně řešené bohaté zeleně. Prostor bývalého stadionu Míru se stane zázemím pro sportovní soutěže, aktivní trávení volného času, procházky svitavských obyvatel i turisty. Novinkou bude dvoukilometrový okruh pro in-line bruslaře. V rámci projektu se vybuduje nová tribuna s vestavěným rozsáhlým sociálním zázemím pro sportovce i organizovanou veřejnost, s klubovnami, rehabilitačními a relaxačními prostorami. Celkové náklady první etapy projektu činí s DPH 85 milionů korun, dotace z EU je schválena ve výši 42,5 milionu korun.

#####Zázemí pro turisty

S novou svitavskou strategií v oblasti cestovního ruchu souvisí i vytvoření kvalitního informačního zázemí pro turisty. Třetí projekt s názvem Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera bude plnit integrující roli. Součástí kavárny bude moderní informační systém a několik velkoplošných obrazovek, na kterých budou turistům a návštěvníkům kavárny k dispozici informace o všech událostech a akcích ve Svitavách a v okolních městech Českomoravského pomezí – Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce, Vysokém Mýtě.

Kavárna se tak stane bezobslužným regionálním informačním centrem. „Jedním z nejvýraznějších rysů kavárny bude neobvyklé architektonické řešení se skleněným stropem, průhledem do parku Jana Palacha a venkovním posezením,“ vysvětlil podrobnosti nového svitavského projektu Jiří Brýdl. Nekuřácká kavárna bude mít rovněž nadstandardní vybavení pro maminky s dětmi i s prostorem pro přebalování kojenců. Celkové náklady projektu činí s DPH 30,7 milionu korun, dotace z EU je schválena ve výši 9,2 milionu korun.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!