Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR | E15.cz

Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

Zaslechl jsem názor, že současné ceny nabízených nemovitostí neodpovídají jejich reálné tržní ceně. Jak tedy vznikají průzkumy, které jsou občas k dispozici v denním tisku v rámci komentářů, jež se týkají vývoje našeho realitního trhu? Jak si mohu udělat reálný obrázek o ceně své nemovitosti?

Zaslechl jsem názor, že současné ceny nabízených nemovitostí neodpovídají jejich reálné tržní ceně. Jak tedy vznikají průzkumy, které jsou občas k dispozici v denním tisku v rámci komentářů, jež se týkají vývoje našeho realitního trhu? Jak si mohu udělat reálný obrázek o ceně své nemovitosti?

V tom je právě zakopaný pes. Velká většina českých průzkumů a statistik čerpá z údajů o nabídkových cenách, nikoli z dat o skutečně realizovaných cenách, aniž by o tom otevřeně informovala své čtenáře. Tedy z těch cen, které jsou uváděny v inzercích, nikoli z těch, za které je ta či ona nemovitost skutečně prodána nebo pronajata. Je to takový začarovaný kolotoč. Každý vlastník nemovitosti, pokud se rozhodne svoji nemovitost prodat nebo pronajmout, chce tak učinit za co nejvýhodnější cenu. To je zcela logické. Většinou si svoji představu utvoří nejprve sám, a to tak, že se podívá do inzerce, za kolik je obdobný dům, byt či pozemek nabízen v okolí. Pak se vydá do realitní kanceláře, kde se zeptá, za kolik by mu jeho nemovitost prodala. Pokud mu nesdělí částku, kterou si sám vytvořil, jde většinou jinam. Dokud nepotká takovou, která mu slíbí nesplnitelné. Bohužel i takových se najde dost. A v inzerci se tak objeví další nemovitost za cenu, která neodpovídá realitě. Respektive stavu aktuální nabídky a poptávky na trhu. Po čase se klient realitní kanceláře diví, že o jeho nemovitost není na trhu zájem. Ale on by mohl být. Jen kdyby si nechal poradit od zkušeného odborníka z realitní společnosti, která je již několik let na trhu a s prodejem má zkušenosti. Nenechte se však ošálit reklamou, že někdo prodává nejvíc nemovitostí na světě. Chtějte vědět, co a kde realizoval. Například zrovna tam, kde vy prodáváte.

Jsme společenství vlastníků jednotek a správu nám provádí realitní kancelář. Máme v úmyslu provést rekonstrukci všech tří výtahů v objektu. Jakým způsobem je třeba provést schválení v rámci SVJ a kdo a jak by měl zajistit výběr dodavatele a kontrolu průběhu realizace? Doporučujete, abychom výběrové řízení a celý dohled nad takovou akcí svěřili správní firmě, nebo by se této věci měl raději ujmout výbor SVJ?

Pokud jde o způsob schválení takového záměru, řídí se zákonem č. 72/1994 Sb. v platném znění (zákon o vlastnictví bytů). V § 11, odst. 5 zákona se uvádí: „Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.“ Modernizace výtahů je právě takovou modernizací. Toto ustanovení by měly také obsahovat stanovy vašeho společenství nebo odkaz na citovaný zákon. Jak výběrové řízení, tak i pak kontrolu průběhu celé akce je nejlépe uskutečnit ve spolupráci výboru SVJ a správní firmou. Speciálně u modernizace výtahů je důležitá technická stránka věci – před zahájením výběrového řízení na dodavatele je vhodné s odborným technikem si předběžně ujasnit rozsah modernizace, resp. které součásti systému budou nahrazeny novými a které budou ponechány původní (např. kabina, motor, systém ovládání výtahu, šachetní dveře atd.). Lépe se pak formuluje poptávka – text poptávky je žádoucí svěřit specialistovi na výtahy, aby byla jednoznačně formulována s technickými, cenovými, platebními, záručními a dalšími parametry (např. certifikace, oprávnění k činnosti v oboru, reference) a obdržené nabídky jednotlivých dodavatelů byly porovnatelné. Po technické stránce je třeba mít na zřeteli, že u nás platí české, resp. evropské normy, které je nutné, aby vaše výtahy po modernizaci splňovaly. Soulad s aktuálně platnými technickými normami by měl být zakotven v příslušné smlouvě s dodavatelem – zároveň doporučuje i nezávislý odborný technický dozor (kontrola postupu dodavatele v souladu se smlouvou). Jako drobnou radu z provozního hlediska bych upozornil na typ vnitřního zařízení kabiny, která by podle mého názoru měla být v maximální míře zařízena „antivandalsky“ (např. maximálně odolné stěny a podlaha, ovládací tlačítka apod.).

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!