Tato rubrika vzniká ve spolupráci s RNDr. Jiřím Burešem, Ph. D., předsedou České asociace dražebníků | E15.cz

Tato rubrika vzniká ve spolupráci s RNDr. Jiřím Burešem, Ph. D., předsedou České asociace dražebníků

Na webových stránkách MMR jsem si povšiml informace, že odbor veřejných dražeb (OVD) vypracoval návrh věcného záměru nového zákona o veřejných dražbách. Zákon by měl nabýt účinnosti v roce 2009. Návrh věcného záměru proběhl vnitřním a vnějším připomínkovým řízením, a to v rámci legislativních pravidel vlády. Zajímalo by mě, jaká je současná situace kolem nového zákona a zdali obsahuje nějaké nové změny v oblasti prodeje nemovitostí dražbou.

Na webových stránkách MMR jsem si povšiml informace, že odbor veřejných dražeb (OVD) vypracoval návrh věcného záměru nového zákona o veřejných dražbách. Zákon by měl nabýt účinnosti v roce 2009. Návrh věcného záměru proběhl vnitřním a vnějším připomínkovým řízením, a to v rámci legislativních pravidel vlády. Zajímalo by mě, jaká je současná situace kolem nového zákona a zdali obsahuje nějaké nové změny v oblasti prodeje nemovitostí dražbou.

Přiznám se, že jsem si musel výše uvedenou informaci osobně ověřit. Musím bohužel konstatovat, že tazatel má pravdu. Ještě při psaní těchto řádek „visí“ výše uvedená informace na ministerském webu. Samozřejmě že jde o informaci velmi starou. Jaká je tedy nyní situace v oblasti nového zákona o veřejných dražbách, pomocí kterých jsou zejména zpeněžovány nemovitosti? První polovina loňského roku byla obdobím, kdy se hledal viník neúspěšného „legislativního dražebního experimentu“. Po jeho nalezení a „přibití na kříž“ (samozřejmě bez odpovědnosti vedení OVD) začal na přelomu loňského a letošního roku intenzivnější dialog vedení OVD s dražební veřejností.

Bohužel nebyla akceptována naše námitka, že je třeba naopak vyvolat co nejširší (i webovou) diskusi, jako tomu bylo například při novele zákona o veřejných zakázkách, kde na webu MMR byl věnován prostor i možnost této diskuse. Asi každý odbor má svá „specifika“ a možná se změnou nového vedení MMR a i nové organizační struktury budou „specifika“ OVD zohledněna. Ale abych se vrátil ještě k otázce možných změn v oblasti zpeněžování nemovitostí dražbou. Snad neporuším již zmíněný „režim utajení“, když uvedu informaci, která byla zveřejněna před tímto jednáním v časopisu Realit. Je třeba podpořit prodej nemovitostí dražbou, usnadnit tento proces zvláště v případě dražeb dobrovolných, odstranit bariéru povinnosti zpracovat posudek soudním znalcem (vyjma dražeb nedobrovolných). Je dobře (snad jsem toho již neprozradil příliš), že tyto principy byly přítomnými akceptovány. Bohužel návrh ČAD, aby bylo možné vybírat odměnu od vydražitele v případě všech dražeb dobrovolných (nejenom pro movité věci), paradoxně narazil na stanovisko všech přítomných, kteří se vzácně sjednotili. Možná i proto, že zástupce – generální sekretář největší asociace realitních kanceláří v ČR – již nebyl této diskusi přítomen. Další podrobnosti o výše uvedené schůzce na MMR by měl obsahovat zápis, který vedení OVD slíbilo vypracovat a zveřejnit na webových stránkách MMR. Jenom aby to nebyla tak čerstvá informace, že „zákon by měl nabýt účinnosti v roce 2009“.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!