Tato rubrika vzniká ve spolupráci s RNDr. Jiřím Burešem, Ph. D., předsedou České asociace dražebníků | E15.cz

Tato rubrika vzniká ve spolupráci s RNDr. Jiřím Burešem, Ph. D., předsedou České asociace dražebníků

Je možné, aby se na aukci dražilo pouze zvednutím čísla na základě nabídky licitátora? Byl jsem svědkem dražby, kde zájemci dražili pouze zvednutím dražebního čísla a licitátor prodal na základě pověření od majitele nemovitost tak, že částku zopakoval se slovy poprvé, podruhé a potom klepnul kladívkem se slovy potřetí. Byl postup licitátora správný?

Je možné, aby se na aukci dražilo pouze zvednutím čísla na základě nabídky licitátora? Byl jsem svědkem dražby, kde zájemci dražili pouze zvednutím dražebního čísla a licitátor prodal na základě pověření od majitele nemovitost tak, že částku zopakoval se slovy poprvé, podruhé a potom klepnul kladívkem se slovy potřetí. Byl postup licitátora správný?

Slyšel jsem, že nelze dražit po internetu, ale i u nás se rozbíhají internetové aukce nemovitostí. Je tato činnost zákonná?

První, co si musíme uvědomit, je rozdíl mezi dražbou a aukcí, což je často považováno za synonyma. Dražba může mít podobu jak nedobrovolnou, tak i dobrovolnou, aukce představuje vždy dobrovolný prodej. Pojem aukce lze nalézt například při prodeji státních krátkodobých dluhopisů organizovaných Českou národní bankou. Zájemci – účastníci aukce zde podávají své nabídky a na základě aukčních pravidel dojde k jejich prodeji pomocí elektronického systému. Pojem dražba je explicitně definován v zákoně o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb., ve znění násl. změn a doplňků): Dražba je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. Výše uvedené vymezení veřejné dražby se týká jak dražby dobrovolné, tak dražby nedobrovolné. Z výše uvedeného již vyplývá jednoznačný závěr, že současná platná česká legislativa neumožňuje dražit na internetu, protože se předpokládá mj. fyzická přítomnost osob a licitátora na předem určeném místě a v daném čase.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!