Transformace penzionů pro seniory dokončena | E15.cz

Transformace penzionů pro seniory dokončena

Zastupitelstvo hlavního města odsouhlasilo převod majetku domovů seniorů na odbor správy majetku hlavního města Prahy. „Zahajujeme kampaň, kterou budeme o přijatých změnách informovat stávající i nově přijímané klienty,“ oznámil radní pro sociální oblast Jiří Janeček s tím, že je třeba zabránit šíření nepřesných a zkreslených informací.

Penziony pro seniory budou sice transformovány na byty, ale zůstanou vyčleněny pro lidi v důchodovém věku. I přes tuto změnu budou v co největší míře zachovány standardy stávajícím seniorům, aby nedopláceli na nově zavedený zákon o sociálních službách schválený minulou vládou.

„Podle tohoto zákona nebylo nadále možné provozovat penziony seniorů, jejich statut se z nového zákona vytratil. Proto jsme ani nemohli od nového roku do těchto zařízení přijímat nové klienty,“ vysvětluje důvody změn radní Jiří Janeček. V současné době je ve třech těchto pražských zařízeních s přibližně 550 byty přes šedesát bytů volných. „Museli jsme proto najít jiné řešení, které by tento stav odblokovalo, zajistilo bydlení stávajícím obyvatelům a současně z pohledu města dlouhodobě zabezpečilo efektivní využití tohoto bydlení v kategorii bytů pro seniory,“ uvedl radní Janeček s tím, že na rozdíl od předcházejícího systému, kdy neexistovala jasná kritéria pro umisťování seniorů do těchto penzionů, mají připravena pravidla, za kterých budou noví nájemci vybíráni. Pokud by totiž hlavní město k transformaci nepřistoupilo, hrozilo by podle nového zákona o sociálních službách stávajícím obyvatelům penzionů, že by po přechodném období tří let mohli skončit i bez střechy nad hlavou. „Až takovouto absurdnost zákon umožňoval,“ připomněl radní Janeček. Penziony pro seniory budou podle Janečka převedeny pod bytový odbor a byty v nich budou následně začleněny do kategorie klasických malometrážních bytů. Přidělovány však budou výhradně seniorům.

V co největší míře zůstanou zachovány i podmínky, za kterých do těchto zařízení přicházeli stávající klienti. „Budou s nimi uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou. Nemusejí se však obávat, že by je někdo chtěl po jejich vypršení vyhazovat z bytu. Pokud budou plnit všechny stanovené podmínky – tedy platit řádně nájemné, bude jim původní smlouva automaticky prodlužována a po 9 letech s nimi uzavřeme smlouvu novou. Zároveň seniorům zaručujeme v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu přechod do domova seniorů podle vlastního výběru. V tom dostanou důchodci, kteří již nemohou bydlet samostatně, adekvátní péči,“ doplnil radní Janeček.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!