Transformace Pozemkového fondu ČR startuje | E15.cz

Transformace Pozemkového fondu ČR startuje

Senát podpořil vládní novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Cílem novely jsou první kroky k transformaci tohoto fondu.

Jedná se o změnu řízení fondu z kolektivního na individuální, dále pak o rozšíření kompetencí dozorčí rady fondu a o zachování kontrolní funkce Poslanecké sněmovny. Novela také navrhuje vymezení rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů státu. Dalšími úkoly novely je přizpůsobení vnitřní organizační struktury Pozemkového fondu ČR a změna počtu jeho zaměstnanců, která bude odpovídat objemu spravovaného majetku. Navrhované změny by měly výrazně přispět k rychlejšímu a průhlednějšímu způsobu řízení Pozemkového fondu ČR a také k úsporám mzdových a cestovních nákladů.

„Vymezením rozsahu nezbytné rezervy státní půdy především pro veřejně prospěšné stavby, jakými jsou například suché nádrže sloužící k akumulaci povrchových vod a ochranné protipovodňové stavby, by se měl vyřešit mnohaletý problém, který nastává v zátopových oblastech při povodních, a vznik škod z toho plynoucích,“ doplnil ministr. Vymezením rozsahu nezbytné půdy pro ministerstvo dopravy na dopravní stavby a pro ministerstvo průmyslu a obchodu na průmyslové zóny se předejde následnému vyvlastňování těchto pozemků, které by při nevymezení nezbytné rezervy státní půdy byly rozprodány.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!