Trauma mírní místnost s Jájou a Pájou | E15.cz

Trauma mírní místnost s Jájou a Pájou

Plzeň otevřela speciální výslechovou místnost pro dětské oběti a svědky trestných činů. Dětem pomohou i speciální loutky

Přichází na policejní služebnu ještě otřesená hroznými zážitky. Její nejbližší jí tolik ublížili. Ponížená, nechápající, jak se to vlastně mohlo stát. Dětská oběť trestného činu. Mnohdy týraná nebo sexuálně zneužívaná. Prochází po policejních chodbách a má pocit, že zraky všech směřují právě k ní. Pak si sedne na židli v neosobní místnosti a cítí se úplně ztracená. „Výslechy v prostorách policie měly na děti neblahý vliv,“ přiznává Rudolf Císař, náměstek ředitele kriminální policie. A teď stop. Pro dětské oběti a svědky trestných činů na Plzeňsku už toto neplatí. Na dětech si budou i dál někteří vybíjet zlobu, ale traumatizující zážitky z následné výpovědi budou minimalizovány. V těchto dnech se v areálu plzeňské fakultní nemocnice otevřel nový komplex výslechové místnosti.

„Prostory jsou umístěné mimo objekty policie, měly by pomoct navodit takovou atmosféru, aby se výslech nemusel opakovat,“ říká Filip Zapletal, autor projektu z Krajského úřadu. Komplex tvoří tři sousedící místnosti – výslechová, monitorovací a technická. Každá z nich má samostatný vchod. Výslechová vypadá spíš jako dětský pokoj, je v ní sedačka, hračky, knížky, pastelky, televize. Polopropustné zrcadlo, mikrofony a kamery v ní jsou skryté mezi obrázky tak, aby zbytečně nevzbuzovaly pozornost. V místnosti přijde dětská oběť či svědek do kontaktu pouze s jednou osobou. Další lidé, vyšetřovatelé, obhájci nebo psycholog mohou sledovat výslech z monitorovací místnosti přes polopropustné zrcadlo. „To může přispět k identifikaci pachatele, aniž by se s ním dítě muselo znovu setkat,“ připomíná Zapletal. Jája a Pája

„U dětí dochází velmi často k změnám názorů. Zvlášť, když je člověkem, který mu ublížil, někdo blízký. Lavíruje pak mezi pocitem ublížení a poutem k té osobě. Věrohodnost výpovědi může být pak velkým problémem,“ připouští psycholog Karel Bröckl. Plzeňský psycholog proto zřízení výslechové místnosti vítá. „Mluvit o takovém zážitku v příjemné místnosti bez rušivých vlivů může mít vliv na odblokování, vyšetřovatelé mohou lépe dojít k objektivním výsledkům,“ věří Bröckl. Při výslechu dětí se také využívají speciální loutky nazvané Jája a Pája.

Díky nim menší děti lépe navazují kontakt s policistou, snadněji překonávají ostych a také dokážou přesněji ukázat na loutkách, co se stalo. „Všechno se pak děje spíš v podobě hry, pracuje se s fantazií dítěte, dojde znovu k odblokování. U menších dětí jsou loutky vhodné i proto, že neznají některé pojmy a mohou je na loutkách představit. Musí ale pochopitelně odpovídat věku dítěte,“ připomíná psycholog. U větších dětí se pak využívají jiné metody, například kresba. Ministerstvo vnitra začalo s podporou nekonvenčních výslechových místností pro děti v roce 2007, tehdy vzniklo v republice čtrnáct komplexů.

Na konci minulého roku už jich bylo na mapě devatenáct a nyní přibyly další tři. Kromě Plzně se kraj podílel také na projektu v Klatovech, dvaadvacátou je výslechová místnost v Třebíči. V Plzeňském kraji se ročně stanou oběťmi trestných činů dvě stovky dětí do osmnácti let, počty svědků policie neeviduje. Pro plzeňskou výslechovou místnost budou spádovými oblastmi severní Plzeňsko a Rokycansko.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!