Tři králové: štědří bývají ti nejchudší | E15.cz

Tři králové: štědří bývají ti nejchudší

Ke koledníkům z Tříkrálové sbírky, kterou organizuje charita, byli lidé na Českobudějovicku štědřejší než v minulých letech. Darovali přes 188 tisíc korun.

K novoročním předsevzetím někdy patří i odhodlání být lepším člověkem. Komu to vydrží déle než pár dní, může se takzvaně dát na charitu. Zájemců o práci v Městské charitě přibývá. Tím spíš její ředitel Antonín Klimeš věří, že v každém člověku je zakódovaná touha dělat dobré skutky.

Začátek nového roku je už deset let spjatý s Tříkrálovou sbírkou. Její výtěžek je rok od roku o něco vyšší. I letos, kdy se zaklínadlo o finanční krizi zdá všeobecně platným argumentem. Čím jej charita překonala? Pomáhá nám, že už nemusíme vysvětlovat, co je charita zač a čemu slouží. I tato naše sbírka je velice solidní a přehledná, rozdělení výtěžku jasně dané a snadno ověřitelné. To je v této chaotické době velká výhoda. Navíc koledníci z Tříkrálové sbírky se nevnucují. Naopak. Někde se na ně lidé už těší a mrzelo by je, kdyby k nim nepřišli. Zazpívají, zájemcům napíšou na dveře písmena K+M+B, což je v podstatě takové domácí požehnání.

Mluvíte i z vlastní zkušenosti? Ano, letos nám onemocněl kolega, takže jsem chodil se třemi děvčaty po Hluboké nad Vltavou. V průměru jsme dostali stovku, jedna paní nám dala i tisícikorunu. Někteří vyklepali z peněženky drobné, ale slova o finanční krizi jsme neslyšeli ani jednou.

Město Hluboká ovšem platí za dobrou adresu. Tam se asi koleduje snadno. Není to tak jednoznačné, často platí, že víc než bohatí dávají ti nejchudší. Čím je obec menší, tím je sbírka adresnější a má větší ohlas. Ideální je, když koledují místní děti, to už bývá součást folkloru. Hlavně je to ale šance oživit struktury lidského společenství, což platí pro všechna místa od nejmenších po největší.

Co to znamená? Například pro kluky a dívky z Biskupského gymnázia bylo zážitkem, když za nimi vyšla ven paní ve věku kolem devadesáti let. Každý krok už jí dělal problém, musela se opírat o chodítko, ale stálo jí to setkání za námahu. Byla vděčná za to, že ji někdo přišel navštívit, a oni jsou rádi za každé otevřené dveře. To je jeden z největších přínosů sbírky, že se zkulturní prostředí. Kdo to jednou zkusil, většinou se na další Tříkrálovou sbírku těší.

Čili to obdarovávání je oboustranné? Přesně tak, je to sbírka, která obohacuje všechny. Koledníci mívají velké zážitky z různých lidských setkání. A dárci se vymaní ze zaběhnutého schématu příjmů a výdajů, v němž je člověk vnímaný jen čistě ekonomicky. I ti, kteří necítí potřebu dělat dobré skutky, to někde v sobě mají. Dokud to však nezkusí, nepochopí.

Výtěžek sbírky letos spočítala Městská charita na více než 188 tisíc korun, což je o asi o sedmnáct tisíc víc než loni. Jak je rozdělíte? Zpět do naší oblasti se vrátí pětašedesát procent této částky. Peníze přispějí rozvoji charitních služeb. Především terénní hospicové a odlehčovací péče, která zabezpečuje lidem služby v domácím prostředí.

Tříkrálová sbírka ale není jedinou šancí, jak začít konat dobré skutky. Když někdo takové odhodlání myslí vážně, nasměrujete ho k potřebným? Samozřejmě. Vlastně podobné principy jako u této sbírky fungují pro dobrovolnictví, které dává zájemcům mnoho možností, jak být užitečný. Diecézní charita v českobudějovické Kanovnické ulici má speciální poradenské centrum, kde si každý může udělat představu a ujasnit si, co by pro něj bylo nejvhodnější. Základem jsou dobré úmysly, ale všechno musí mít racionální mantinely.

Hlásí se vám zájemci? O dobrovolnících tak dobrý přehled nemám, ale zaměstnání v charitě láká víc než dřív. Když jsme v minulých letech dávali inzerát na pečovatele, ozvalo se nám tři až pět lidí. Dnes je kvůli bídě na trhu práce tento počet zhruba desetinásobný, takže máme z čeho vybírat. Je to práce náročná, ale většina lidí u ní vydrží. Výhodou totiž je, že nemusí pochybovat o tom, zda má smysl. Jejich pomoc je každodenní a konkrétní, mají zpětnou vazbu a to je nabíjí. V současném virtuálním a chaotickém světě už to není tak běžné.

Paradoxně jste sám příkladem toho, kdo ztratil zaměstnání v komerční sféře, a tím se dostal k charitě. Mám strojní průmyslovku a pracoval jsem ve firmě, která se zabývala montážní technikou. Přišel jsem tam o místo a hledal jiné, proto jsem se přihlásil do konkurzu na ředitele městské charity. A uspěl jsem.

Měl jste jistě výhodu v tom, že jste vystudoval teologickou fakultu v Litoměřicích. Není vaše kariéra střetem dvou odlišných světů? Nemyslím. Každý člověk se nějak vyvíjí a něco hledá. Měřítkem jsou pro mě jen slušné lidské vztahy a ty mohou platit jak v obchodě, tak v sociálních oblasti. Podstatné je, když každý dělá svoji práci tak, aby z ní měl dobrý pocit.

Přesto si myslím, že ve světě zamořeném věcmi a nabídkami, které nikdo nepotřebuje, je práce pro charitu vlastně úleva. Nic nevnucujete a nemusíte se bát, že by lidé vaše služby přestali potřebovat. To je asi pravda. Velkou odměnou, kterou nelze změřit, je poznání různých prostředí a možnost setkání. Hlavně se starými a umírajícími lidmi. Život každého člověka neustále vyučuje, až se postupem času dostane ke zcela jiným počtům než v mládí. Když pochopí vlastní smrtelnost, rychle mu dojde, že by měl mít své účty vyrovnané. Čím dřív to každý zjistí, tím pro něj lépe.

Městská charita České Budějovice: Adresa: Boženy Němcové 53, www.mchcb.org Zahrnuje služby: komplexní domácí péče, azylový dům a noclehárna sv. Pavla, Domino pro duševně nemocné, služba sociální rehabilitace Tolerance, Jiloro a V.I.P. pro děti a mládež ze sociálně slabého prostředí a jiné.

Městská charita České Budějovice poskytuje komplex sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a v jeho okolí a pomoc všem lidem, kteří ji potřebují. Podrobnosti jsou na www.mchcb.org.

Komplexní domácí péči (KDP) zajišťuje Charitní ošetřovatelská služba a Charitní pečovatelská služba I. a II. a Osobní asistence. Při vyřizování osobních záležitostí a v komunikaci s úřady pomáhá sociální pracovnice KDP.

Sociální služby lidem bez domova poskytuje Dům sv. Pavla. K těmto službám patří nízkoprahové denní centrum, azylový dům a noclehárna.

Domino - služby pro lidi s duševním onemocněním poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním a nabízí prostor pro jejich setkávání.

Služba sociální rehabilitace Tolerance České Budějovice pomáhá lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociální exkluzí při pracovním uplatnění.

Služby Srdíčko – Jiloro a V.I.P. nabízejí dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného sociálního prostředí pomoc, podporu, doučování a aktivity pro smysluplné trávení volného času. Tranzitní program podporuje žáky se speciálními potřebami na cestě ze školy do práce. Pracovní rehabilitace je zaměřena na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2010 Dne 15.1. 2010 bylo rozpečetěno 61 pokladniček Městské charity České Budějovice v České spořitelně s tímto výsledkem: Rudolfov 18320 České Budějovice (vč. N. Hodějovic) 51514 Hosín, Chotýčany 19524 Dobrá Voda, Srubec, Pohůrka 32941 Zahájí 16365 Olešník, Mydlovary, Hluboká 35731 Dubné, Křenovice 7870 Dobřejovice 6281

celkem 188546

Tento výtěžek je přibližně o 17 tisíc více než vloni. Z této částky se 65 procent vrací zpět do oblasti na rozvoj charitních služeb a to především terénní hospicové a odlehčovací péče, která zabezpečuje svým klientům služby v jejich domácím prostředí. Zbylých 35 procent jde na podporu projektů Charity Česká republika ( projekty zahraniční humanitární pomoci ), Diecézní charity a režijní náklady sbírky ( tisk kalendáříků, drobné dárky pro dárce a podobně )

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!