Univerzitní svoboda

Univerzitní prostředí je místo, kde musí být dovolené všechno.

Tedy pokud jde o slova. Vždyť kde jinde by se třeba mladí politologové měli seznámit s názory nejrůznějších politických extremistů? Ať už takoví lidé hlásají, co chtějí, na univerzitní půdě prostě musí být beztrestní. Jejich názory mohou být jakkoli odpudivé, ovšem studenti a vědci k nim musí mít přístup, aby mohli seriózně zhodnotit, proč je ten který postoj špatný, nebo dobrý.

Svoboda projevu na vysokých školách je základní předpoklad fungování demokracie. A tento „zákon” souvisí i s porevolučním sporem bývalého učitele brněnské techniky Jana Snášela a tří bývalých studentů. Jejich slova o Snášelově aroganci, demagogii a kariérismu zazněla na univerzitní půdě a v souvislosti s jeho působením na škole. Z pohledu výše napsaného jsou tedy zcela legitimní. Studenti prostě projevili názor. Svou „nearoganci a nedemagogii” by Snášel nejlépe dokázal, kdyby se nad jejich slova povznesl. Takhle to vypadá, že tehdy spíš měli pravdu.